Ofte stillede spørgsmål om politisk indhold

Politik

Er denne politik gældende globalt? 

Ja, denne politik, som trådte i kraft i november 2019, erstatter de hidtidige globale og landespecifikke politikker for politisk indhold. Vi supplerer efter behov denne nye politik med henblik på at inkludere landespecifikke overvejelser.  

Er annoncer vedrørende lovgivning eller regler tilladt?

Nej. Annoncer må ikke henvise til tidligere, aktuelle eller foreslåede folkeafstemninger, urafstemninger, lovforslag, lovgivning, regler, direktiver, retsafgørelser eller noget tilsvarende i et givet land. 

Der er mange forskellige typer annonceenheder på X. Hvilke gælder denne nye politik for?

Denne politik gælder for alle vores promoverede indtægtsskabende produkter på X.

Hvilke annoncetyper må aktionskomitéer (PACs og SuperPACs) vise?

Ligesom med begrænsningerne for kandidater, politiske partier, valgte eller udnævnte regeringsembedsmænd, må aktionskomitéer (PACs og Super PACs) ikke annoncere på X. 

Gælder denne politik for kongelige? 

Denne politik gælder for alle personer, der er valgt eller udnævnt til et offentligt embede sammen med de yderligere nævnte kategorier. 

Er hilsener eller former for troskab til kongelige tilladt i henhold til denne politik? 

Ja, kulturelle skikke og lokale protokoller for at vise troskab eller hilse falder ikke ind under denne politik.

Gælder denne politik for ægtefæller til kandidater, der er valgt eller udpeget til et offentligt embede?

Ægtefæller til kandidater, der er valgt eller udpeget til et offentligt embede, bliver vurderet ud fra den regionale sammenhæng. I USA anses ægtefællerne til præsidenten og vicepræsidenten som politiske i henhold til denne politik.

Er det tilladt at henvise til politiske begivenheder i henhold til denne politik? 

Ja, henvisninger til historiske begivenheder eller nationale begivenheder er tilladt, forudsat at indholdet ikke er forbundet med nogen af de forbudte politiske indholdskategorier (kandidater, politiske partier eller valgte eller udnævnte regeringsembedsmænd, folkeafstemning, afstemning, lovgivning, regulering, direktiv eller retligt resultat). Selvom det er tilladt, skal sådant indhold overholde alle andre politikker, herunder politikken for sagsrelateret annoncering, politikkerne for målretning efter søgeord og politikkerne for konverteringssporing og brugerdefinerede målgrupper.

Har denne politik andre undtagelser end nyhedsudgivere?

I begrænsede tilfælde har X godkendt, at valgmyndigheder må promovere informationsmateriale om valgresultater inden for deres jurisdiktioner. X mener, at sådant indhold støtter indsatsen for valgintegritet og tjener den offentlige samtale.

 

Håndhævelse

Hvordan indberetter man annoncer, der muligvis overtræder denne politik?

Folk kan indberette indhold på X-tidslinjen eller gennem denne formular i Hjælpecenteret. X prioriterer og gennemgår indberettet indhold. 

Skal landingssiden overholde politikken?

Ja, en annonces destinationsside må ikke være direkte knyttet til personer eller enheder, der er forbudt at annoncere i henhold til vores politiske indholdspolitik, og dens indhold bør ikke gå ind for politiske, retslige, lovgivningsmæssige eller lovgivningsmæssige resultater.

Hvor ofte kan en annoncør bryde denne politik, før annoncøren bliver permanent suspenderet? 

En beslutning om permanent at suspendere en annoncør træffes altid på baggrund af flere faktorer. Det være sig blandt andet, hvor mange gange annoncøren overtræder en politik samt hvilke politikker, der er tale om, og den tidsramme, inden for hvilken overtrædelserne finder sted. 

 

Nyhedsfritagelse 

Er der begrænsninger for nyhedsudgivere?

Ja. Annoncer, der promoveres af nyhedsudgivere, må ikke have indhold, der støtter eller modarbejder emner eller annoncører, der er omfattet af vores politik for politisk indhold. Fritagne nyhedsudgivere, som annoncerer, skal ud over X Ads-politikkerne overholde gældende love om oplysnings- og indholdskrav, begrænsninger vedrørende kvalifikation og kampagnefrie perioder i de lande, hvori de annoncerer. Annoncører, der var fritaget før denne politikændring i november 2019, behøver ikke at ansøge igen og kan fortsætte med at arbejde som normalt.

Varierer grænsen for månedlige unikke besøgende (MUV) pr. land? 

Der er forskellige grænser for målretning på globalt plan eller landeplan. For at kunne annoncere globalt skal publikationens websted have mindst 3 mio. unikke besøgende pr. måned på verdensplan. For at kunne annoncere i et bestemt land skal publikationens websted have mindst 100.000 unikke besøgende pr. måned.

Klar til at komme i gang?