Narkotika og brukerutstyr

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk i nedre høyre hjørne på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Xs betalte annonseringsprodukter.

Hva er retningslinjene?

X tillater ikke promotering av narkotika eller brukerutstyr.

Eksempler på narkotika og brukerutstyr:

 • Narkotiske urter
 • Utstyr knyttet til narkotikamisbruk
 • Utsalgssteder for narkotika
 • Beskrivelser av narkotikamisbruk

Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land?

Dette er et globalt forbud, med unntak av de landsspesifikke unntakene nedenfor. Annonsører må få forhåndsgodkjenning for å kjøre annonser for narkotika og brukerutstyr ved å bli sertifisert først.

Canada

Godkjente cannabisannonsører kan målrette annonser mot Canada underlagt følgende begrensninger:

 • Annonsører må ha autorisasjon fra Health Canada og innhente godkjenning på forhånd fra X
 • Annonsører kan bare markedsføre informasjon og innhold knyttet til valg av merkevare
 • Annonsører kan bare målrette mot jurisdiksjoner der de har autorisasjon for å markedsføre slike produkter eller tjenester på nettet. For eksempel kan ikke annonsører markedsføre slikt innhold på nett i Quebec eller til innbyggere i Quebec
 • Annonsører står ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende lover og regler. På generelt grunnlag kan annonsører ikke markedsføre innhold knyttet til cannabis
  • ved å formidle informasjon om pris på cannabis eller distribusjon;
  • på måter som sannsynligvis kan appellere til yngre (personer under 18 år)
  • gjennom anbefalinger eller anerkjennelse, verken vist i annonsen eller kommunisert på andre måter
  • gjennom fremstillinger av personer, karakterer eller dyr, verken ekte eller oppdiktede
  • ved å presentere cannabis eller noe ved merkevaren på en måte som forbinder det eller merkevaren med, eller fremkaller en positiv eller negativ følelse om eller et bilde av, en livsstil som innebærer glamour, rekreasjon, spenning, vitalitet, risiko eller dristighet.

Ta kontakt med X hvis du er interessert i dette alternativet.

Thailand

Godkjente cannabisannonsører kan målrette annonser mot Canada underlagt følgende begrensninger:

 • Annonsører må være autorisert av relevante myndigheter og forhåndsgodkjent av X.
 • Annonsører kan promotere følgende:
  • Cannabisbaserte kosmetikkprodukter lisensiert av helsemyndighetene i Thailand.
  • Cannabisbaserte mat- og drikkevarer lisensiert av helsemyndighetene i Thailand.
  • Cannabisbaserte helsetilskudd og urteprodukter lisensiert av helsemyndighetene i Thailand.
  • Cannabisutsalg lisensiert av Department of Traditional and Alternative Medicine of the Ministry of Public Health.
 • Annonsører kan ikke gjøre følgende:
  • Målrette mot brukere som er yngre enn 21 år.
  • Bruke reklamemateriell som viser rekreasjonell eller offentlig bruk av cannabis.
  • Annonsere for produkter som inneholder cannabis importert fra utlandet.
  • Annonser for salg av cannabisblomster, -blomsterstander, -kvae og oljekvae.
  • Annonser for produkter som inneholder cannabisekstrakt som overstiger 0,2 tetrahydrocannabinol etter vekt.
 • Annonsørene er ansvarlige for å overholde alle lover og regler, og for å sette inn advarsler og deklarasjoner som loven krever.
 • Ta kontakt med X hvis du er interessert i dette alternativet.

USA

Vi tillater godkjent cannabisannonsører (inkludert CBD-cannabinoider) å målrette mot USA, underlagt følgende begrensninger:

 • Annonsører må være autorisert av relevante myndigheter og forhåndsgodkjent av X.
 • Annonsører kan bare målrette mot jurisdiksjoner der de har autorisasjon for å markedsføre slike produkter eller tjenester på nettet.
 • Annonsører kan ikke markedsføre eller tilby salg av cannabis (inkludert CBD-annabinoider)
  • Unntak: annonser for topikal (ikke-spiselig) hamputvunnet CBD-topikalprodukter som inneholder høyst 0,3 % THC.       
 • Annonsører står ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende lover, regler, forskrifter, og annonseretningslinjer.
 • Annonsører kan ikke målrette mot brukere som er yngre enn 21 år.

For alle annonser for cannabisinnhold (inkludert CBD-cannabinoider) som er tillatt, underlagt de ovennevnte restriksjonene, gjelder i tillegg følgende:

 • Må ikke appellere til mindreårige, målsider må ha aldersgrense, og salg skal bekreftes med alder.
 • Må ikke inneholde figurer, idrettsutøvere, kjendiser eller bilder eller ikoner som appellerer til mindreårige. 
 • Må ikke ha mindreårige eller gravide kvinner som modeller i annonser. 
 • Må ikke ha påstander om effektivitet eller helsefordeler.
 • Må ikke ha falske eller villedende påstander.
 • Må ikke vise bruk av cannabisprodukt.
 • Må ikke vise personer som bruker eller er påvirket av produktet, eller bilder av forbruk
 • Må ikke oppfordre til transport gjennom statsgrenser.

Ta kontakt med X hvis du er interessert i dette alternativet.

Hvilke andre X-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Innhold som er forbudt for mindreårige

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du markedsfører på X. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør og kontoen din eller postene dine er under gjennomgang, kan du se statusen eller be om en fremskyndet gjennomgang ved å logge deg på ads.twitter.com og sende en støtteforespørsel ved å benytte Hjelp-knappen øverst til høyre på annonsedashbordet.

Klar til å starte?