Statsmedier

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Xs betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Statskontrollerte medier kan ikke kjøpe annonser. Disse retningslinjene gjelder også for enkeltpersoner som rapporterer på vegne av eller er direkte tilknyttet slike medier. Statskontrollerte medier er definert som mediebedrifter der staten utøver kontroll over det redaksjonelle innholdet gjennom finansiering, direkte eller indirekte politisk press og/eller kontroll over produksjon og distribusjon. I motsetning til uavhengige medier bruker statskontrollerte medier ofte nyhetsdekningen sin til å fremme en politisk agenda.

Det er også forbudt å promotere innhold fra statskontrollerte medier.

Hvilke andre X-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Retningslinjer for politisk innhold

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på X. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør og kontoen din eller postene dine er under gjennomgang, kan du se statusen eller be om en rask gjennomgang ved å logge inn på ads.twitter.com og sende en støtteforespørsel ved å benytte Hjelp-knappen øverst til høyre på annonseoversikten.

Klar for å komme i gang?