Målretting av sensitive kategorier

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for samtlige av Xs betalte annonseringsprodukter. 

For mer informasjon om Xs betalte annonseringsprodukter, klikk her

For mer informasjon om Xs andre retningslinjer for annonser, klikk her.

For informasjon om Xs andre retningslinjer, klikk her.

X Ads tilbyr en rekke målrettingsalternativer for å hjelpe annonsører med å nå brukere som kan være interessert i innholdet deres. Denne artikkelen beskriver retningslinjer utviklet for å hjelpe annonsører med å nå målene sine uten at dette går på bekostning av brukernes tillit.

Hvilke retningslinjer gjelder?

X har identifisert et konsept med «sensitive kategorier» av personlige brukerdata og bruker det på alle X-produkter. Se produktspesifikke retningslinjer for ytterligere forbud og begrensninger.

Følgende er forbudt: 

 • Bruk av X-produkter for å nå et publikum yngre enn 13 år 

 • Bruk av offentlig personlig informasjon i reklamemateriell

 • Annonsekopi som hevder eller antyder kunnskap om personlig identifiserbar eller sensitiv informasjon, selv når annonsen er opprettet og målrettet uten å bruke slik informasjon 

 • Målretting av brukere basert på en eller flere av de sensitive kategoriene nedenfor

Hvilke sensitive kategorier kan ikke målrettes?

 • Påstått eller faktisk utøvelse av kriminalitet

 • Helse

 • Negativ økonomisk status eller situasjon

 • Hudfarge og etnisk opprinnelse

 • Religiøs eller filosofisk tilhørighet og/eller tro

 • Seksuell orientering

 • Kjønnsidentiteter annet enn ciskjønnet

 • Politisk tilhørighet og/eller tro

 • Medlemskap i fagforeninger

 • Genetisk og/eller biometrisk informasjon

Hvor gjelder disse retningslinjene?

Disse retningslinjene gjelder over hele verden.

Hvilke andre X-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Antidiskriminerende målretningspolitikk

Annonser relatert til muligheter for bolig, lån og arbeid

Retningslinjer for upassende innhold

Målretter for interesser og følgere

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

I likhet med andre annonseringsplattformer har X retningslinjer som annonsørene må følge. Gjennomgå retningslinjene våre og sørg for at du forstår kravene for merkevare, virksomhet, promotert innhold og målrettingskriterier. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du har promotert, og målrettingen du bruker på X. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering på nettet.

Når du konfigurerer nøkkelordene i kampanjen din, må du være oppmerksom på målgruppene du kan nå og justere målretting og melding på en måte som er passende og i samsvar med våre retningslinjer for X Ads. Å bruke nøkkelord for å målrette seg mot brukere basert på sensitive kategorier er ikke tillatt og kan betraktes som upassende eller støtende, og kan reflektere dårlig over merkevaren, produktet eller tjenesten din. Målretting mot brukere på bakgrunn av sensitive kategorier betraktes som et brudd på retningslinjene for X Ads.

X tar på alvor brudd på retningslinjene for X Ads,  X-regleneog vilkårene for bruk . Vi undersøker rapporterte brudd på retningslinjene og iverksetter nødvendige tiltak ved behov. I enkelte tilfeller kan vi fjerne annonser og annonsører som bryter retningslinjene, fra X Ads-plattformen.

Har du spørsmål eller tilbakemelding?

Hvis du er annonsør og kontoen din eller postene dine er til gjennomgang, kan du sjekke statusen eller be om at gjennomgangen blir fremskyndet. I så fall sender du en supportforespørsel om dette her.

Du kan lese mer om hvordan du blokkerer eller avviser annonser, i denne artikkelen om rapportering av annonser på X. Bruk skjemaet for rapportering av annonser til å rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Vi undersøker rapporterte brudd og iverksetter nødvendige tiltak i henhold til retningslinjene for X AdsXs regler og bruksvilkårene våre.

Hvis du er interessert i å annonsere på X og vil lære mer, besøk business.twitter.com.

Klar for å komme i gang?