Välkommen till X Ads hjälpcenter

Hitta svar och få hjälp om allt som rör X Ads här

Innehållsförteckning

De mest besökta hjälpsidorna:

Glöm inte dessa texter om grunderna i X Ads:

Är du beredd att annonsera?

Låt oss komma i gång! Använd all denna kunskap för att skapa enastående posts (och annonser) i dag. 

Har du en stor kampanj på gång?

Kontakta en specialist på X Ads och få personlig hjälp med att köpa annonser, ordna med publiceringsorder och annat. 

Har du något annat problem?

Inled ett supportärende som rör specifika kontorelaterade frågor och felsökning.