Vilseledande och bedrägligt innehåll

Denna policy gäller intäktsgenerering på X och X:s betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

X förbjuder marknadsföring av vilseledande och bedrägligt innehåll i hela världen. Annonser får inte marknadsföra detta:

Vilseledande innehåll 
 • Annonser får inte marknadsföra produkter eller tjänster som använder vilseledande marknadsföring eller felaktiga affärsseder. Detta är några exempel:
  • Bruk av klickbeten vars huvudsakliga syfte är att locka användare till en målsida genom överdrivet, sensationellt eller felaktigt språkbruk eller dito uppmaningar.
  • Bruk av vilseledande taktik eller påståenden under marknadsföringen av en produkt eller tjänst.
  • Marknadsföring av erbjudanden som inte är tillgängliga eller att utlämna väsentlig information om priser, betalningsvillkor eller kostnader som kunden kommer att ådra sig. 
Bedrägliga planer
 • Annonser får inte marknadsföra innehåll som är förknippat med bedrägligt eller svindleriliknande beteende. Detta är några exempel:
  • Lura användare att skicka pengar eller lämna ut personuppgifter utan en påtaglig produkt eller tjänst. 
  • Erbjuda kontanter i gåva.
  • Marknadsföra finansiella svindlerier som ”bli rik snabbt”, marknadsföring på flera nivåer, pyramidspel, låneändringar, lågprisaktier, NFT:er, Altcoins eller binära optionssystem. (Se Finansiella produkter och tjänster om du vill veta mer.)
Opraktiska resultat
 • Annonser får inte innehålla något som utlovar eller antyder obefogade möjligheter eller resultat. Detta är några exempel:
  • Marknadsföra orealistiska påståenden, resultat inom en viss tid eller hälsomöjligheter eller ekonomiska möjligheter.
  • Marknadsföra påståenden eller tjänster där man försöker ändra en persons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Komma runt system
 • Annonser får inte ägnas åt att dölja något ljusskyggt, begränsa tillgången till målsidan eller ändra webbadressens innehåll efter inlämnandet för att komma runt granskningsprocessen.
Obefintliga funktioner
 • Annonser får inte innehålla material med obefintliga funktioner. Detta är några exempel:
  • Efterlikna X-liknande funktioner om dessa funktioner inte finns.
  • Innehålla för många omdirigeringar på målsidor.
  • Innehålla funktioner som inte fungerar eller uppmaningar i annonsmaterialet.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Olagliga produkter och tjänster

Policyn om finansiella tjänster

Hälsovårdspolicy

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

Om du är annonsör och har ett konto eller inlägg som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.x.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.