Droger och drogtillbehör

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Xs betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

X förbjuder marknadsföring av droger och drogtillbehör.

Detta är några exempel på droger och drogtillbehör:

 • Örtmediciner
 • Tillbehör som förknippas med droganvändning
 • Drogapotek
 • Skildringar av användning av tunga droger

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Detta är ett globalt förbud, förutom för de landsspecifika undantagen nedan. Annonsörer måste inhämta tillstånd på förhand för att få visa annonser om droger och drogtillbehör genom att först bli certifierade.

Kanada

Vi tillåter godkända cannabisannonsörer att rikta in sig på Kanada, underställt följande begränsningar:

 • Annonsörerna måste vara licensierade av Health Canada och ha tillstånd på förhand av X.
 • Annonsörerna får bara marknadsföra informationsmaterial eller material om märkespreferenser.
 • Annonsörerna får bara rikta in sig på jurisdiktioner där de har licens att marknadsföra dessa produkter eller tjänster på nätet. Annonsörerna får t.ex. inte marknadsföra sådant innehåll online i Quebec eller för bofasta i Quebec.
 • Annonsörerna har ansvar för att följa gällande lagar och regelverk. I allmänhet får annonsörerna inte marknadsföra cannabismaterial
  • genom att informera om priset på eller distributionen av cannabis
  • genom att göra det på ett sätt så att det finns rimliga skäl att anta att detta skulle locka unga personer (alla under 18 år)
  • genom vittnesmål eller rekommendationer, hur dessa än visas eller överbringas
  • genom att visa en person, en figur eller ett djur, vare sig det handlar om verkliga eller påhittade figurer
  • genom att presentera cannabis eller något av dess varumärkesinslag på ett sätt så att det eller varumärkeselementet kopplas till eller uppammar en positiv eller negativ känsla eller bild av en livsstil som exempelvis omfattar glamour, rekreation, spänning, vitalitet, risk eller djärvhet.

Kontakta X om du är intresserad av det här alternativet.

Thailand

Vi tillåter godkända cannabisannonsörer att rikta in sig på Thailand, underställt följande begränsningar:

 • Annonsörerna måste vara licensierade av de lämpliga myndigheterna och ha tillstånd på förhand av X.
 • Annonsörer får marknadsföra
  • cannabiskosmetika som har licensierats av det thailändska livsmedelsverket
  • cannabismat och cannabisdrycker som har licensierats av det thailändska livsmedelsverket
  • cannabistillskott och cannabisörtprodukter som har licensierats av det thailändska livsmedelsverket
  • cannabisapotek som har licensierats av departementet för traditionell och alternativ medicin på folkhälsoministeriet.
 • Annonsörer får inte
  • rikta in sig på kunder som är under 21
  • använda annonsmaterial som visar upp rekreationsbruk eller offentligt bruk av cannabis
  • marknadsföra produkter som innehåller cannabis som har importerats från utlandet
  • marknadsföra försäljning av cannabisblommor, cannabisblommor, cannabisharts eller cannabisbalsam
  • marknadsföra produkter som innehåller cannabisextrakt som överskrider 0,2 viktsprocent THC.
 • Annonsörerna bär ansvar för att följa alla lagar och föreskrifter och att infoga de nödvändiga varningarna och redovisningarna som lagen föreskriver.
 • Kontakta X om du är intresserad av det här alternativet.

USA

Vi tillåter godkända cannabisannonsörer (bland annat för CBD eller cannabinoider) att rikta in sig på USA, underställt följande begränsningar:

 • Annonsörerna måste vara licensierade av de lämpliga myndigheterna och ha tillstånd på förhand av X.
 • Annonsörerna får bara rikta in sig på jurisdiktioner där de har licens att marknadsföra dessa produkter eller tjänster på nätet.
 • Annonsörerna får inte marknadsföra eller erbjuda cannabis (däribland CBD – cannabinoider) till försäljning
  • Undantag: Annonser för topiska (inte ätbara) hampahärledda topiska CBD-produkter som innehåller mindre än de 0,3 % THC som myndigheterna har angett som tröskelvärde.       
 • Annonsörerna har ansvar för att följa alla gällande lagar, regler, regelverk och annonseringsriktlinjer.
 • Annonsörerna får inte rikta in sig på kunder som är under 21.

Alla annonser för cannabisinnehåll (däribland CBD – cannabinoider) som är tillåtna, underställt ovanstående begränsningar, får dessutom inte

 • locka minderåriga i annonsmaterialet, och målsidorna får bara tillåta besök från vuxna, och försäljning måste ske med verifiering av köparens ålder
 • använda figurer, idrottspersonligheter, kändisar eller bilder/ikoner som tilltalar minderåriga 
 • använda minderåriga eller gravida kvinnor som modell i annonser 
 • göra några påståenden om effektivitet eller hälsofördelar
 • komma med falska/vilseledande påstående
 • visa en cannabisprodukt när den används
 • avbilda personer som är påverkade eller brukar produkten
 • uppmuntra till transport över delstatsgränser.

Kontakta X om du är intresserad av det här alternativet.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Förbjudet innehåll för minderåriga

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?