Politiskt innehåll

Denna policy gäller intäktsgenerering på X och X:s betalda annonseringsprodukter. Genom att erbjuda politiska annonser på X samtycker du till villkoren för politisk annonser.

Vad innebär policyn?

X tillåter marknadsföring av politiska annonser riktade mot angivna länder med begränsningar. 

Politiska annonser bör följa de landsspecifika rättsliga kraven, vallagarna och kraven på att inga valannonser får visas under vissa perioder.

Vad omfattas av policyn?

Annonser med politiskt innehåll och annonser för politiska kampanjer är underställda denna policy:

 • Annonser med politiskt innehåll definieras som annonser som refererar till en kandidat, ett politiskt parti, en vald eller utsedd myndighetsperson, ett val, en omröstning, en särskild fråga på valsedeln, lagstiftning, regleringar, direktiv eller rättsliga resultat.
 • Annonser för politiska kampanjer definieras som
  • annonser som talar för eller mot en kandidat eller ett politiskt parti
  • annonser som ber direkt om röster i ett val, i en folkomröstning eller till lagförslag på valsedeln
  • annonser som ber om ekonomiskt bistånd till ett val, en folkomröstning eller lagförslag på valsedeln
  • annonser från registrerade PAC:ar och SuperPAC:ar.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Annonser med politiskt innehåll

Annonser med politiskt innehåll är tillåtna i följande länder: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Förenade kungariket, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Mexiko, Peru samt USA

Annonser är underställda de följande begränsningarna:

 • Annonsörer får inte marknadsföra falskt eller vilseledande innehåll. Detta omfattar
  • falsk eller vilseledande information om hur man deltar i ett val
  • falsk eller vilseledande information som är avsedd att skrämma eller avstyra folk från att delta i ett val
  • falsk eller vilseledande information som avser att underminera allmänhetens förtroende för ett val.
 • Annonsörer måste följa alla gällande lagar som rör krav på avslöjande och innehåll. Det är enbart annonsören som ansvarar för denna efterlevnad.
 
Annonser för politiska kampanjer 

Annonser för politisk kampanjer är tillåtna i följande länder: Argentina, Colombia, Ecuador, Förenade kungariket, Indonesien, Japan, Mexiko, Peru samt USA

Annonsörer måste inhämta tillstånd på förhand för att få visa politiska annonser genom att först bli certifierade.

Annonser är underställa ytterligare begränsningar i fråga om kvalificering, produkter och inriktning:

 • Annonser för politiska kampanjer inriktade på ett land får bara köpas av medborgare eller juridiska personer som är baserade i det landet
 • Annonsörer måste följa de landsspecifika vallagarna (däribland om kampanjperioder och tysta perioder)
 • Annonser för politiska kampanjer får bara nyttja följande annonsformat: Marknadsförda annonser, X Amplify, X Takeover, X Live, DPA samt X Ad-funktioner; inga andra marknadsföringsprodukter eller marknadsföringsenheter är tillåtna 
 • Alla annonsörer måste följa X:s policy för inriktning på känsliga kategorier. Bara de följande kriterierna får användas för inriktning av annonser för politiska kampanjer:
  • Plats
  • Ålder
  • Kön
  • Intressen och nyckelord
  • Anpassade målgrupper
  • Dubbelgångare av följare
 • Obs! Annonser för politiska kampanjer stöds nu på datorer och iOS och visas bara på dessa enheter. Vi väntar oss att annonser för politiska kampanjer kommer att komma till Android och andra enheter inom några veckor.

 

Bibliotek med politiska annonser

För att ge allmänheten möjlighet att få reda på detaljer om alla annonser för politiska kampanjer som visas på vår plattform, kan de be att få en rapport via detta formulär.

Finns det undantag från denna policy?

Nyhetsförlag som uppfyller våra kriterier för undantag får visa annonser som rör politiskt innehåll och/eller förbjudna annonsörer, enligt vår policy om politiskt innehåll, men de får varken tala för eller mot dessa ämnen eller annonsörer.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

Om du är annonsör och har ett konto eller inlägg som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.x.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?