Vanliga frågor om politiskt innehåll

Policy

Gäller denna policy i hela världen? 

Ja, denna policy, som trädde i kraft i november 2019, ersätter den tidigare globala och de landsspecifika politiska policyerna. Vi kommer att återvända till denna nya policy och inkludera landsspecifika överväganden efter behov.  

Är annonser som gäller lagstiftning eller regleringar tillåtna?

Nej, annonser får inte hänvisa till tidigare, nuvarande eller föreslagna omröstningar, särskilda frågor på valsedeln, lagförslag, lagstiftning, förordningar, direktiv, rättsliga resultat eller några landsspecifika motsvarigheter. 

Det finns många olika typer av annonsenheter på X. Vilka gäller denna nya policy?

Denna policy gäller alla Xs marknadsförda intäktsprodukter.

Vilka typer av annonser får en PAC och SuperPAC visa?

Ett marknadsfört konto och en SuperPAC får inte annonsera på X, i likhet med begränsningarna som gäller kandidater, politiska partier eller valda eller tillsatta myndighetspersoner. 

Faller kungliga inom ramen för denna policy? 

Denna policy gäller alla enskilda personer som har utsetts i val eller är tillsatta tjänstemän, jämte de övriga listade kategorierna. 

Är hälsningar till eller former av lojalitet mot kungliga tillåtna enligt denna policy? 

Ja, kulturella vanor och lokala protokoll om att visa lojalitet eller att hälsa faller inte inom ramen för denna policy?

Faller äkta makar till kandidater, valda eller utsedda myndighetspersoner inom ramen för denna policy?

Äkta makar till kandidater, valda eller utsedda myndighetspersoner tas under övervägande utifrån det regionala sammanhanget. I USA anses makan eller maken till presidenten och vice-presidenten vara politiska enligt policyn.

Är hänvisningar till politiska händelser tillåtna enligt denna policy? 

Ja, hänvisningar till händelser i historien eller nationella evenemang är tillåtna, förutsatt att innehållet inte är kopplat till någon av de förbjudna kategorierna för politiskt innehåll (kandidater, politiska partier eller valda eller tillsatta myndighetsperonser, folkomröstningar, särskilda frågor på valsedeln, lagstiftning, förordningar, direkt eller rättsliga utslag). Även om detta är tillåtet ska sådant innehåll efterleva alla andra policyer, däribland policyn om sakfrågebaserade annonser , policyer för sökordsinriktning och policyer för konverteringsspårning och anpassade målgrupper.

Finns det några undantag till denna policy utöver nyhetsförlag?

I vissa begränsade fall har X godkänt att valmyndigheter får marknadsföra informationsmaterial om valresultat inom sina jurisdiktioner. X anser att sådant innehåll stöder arbetet med att tillse vals okränkbarhet och bidrar till det offentliga samtalet.

 

Tillämpning

Hur kommer man att kunna rapportera annonser som kanske bryter mot denna policy?

Folk kan anmäla innehåller på X-tidslinjen eller via detta formulär i hjälpcentret. X prioriterar och granskar anmält innehåll. 

Måste målsidan följa policyn?

Ja, en annons målsida får inte vara direkt länkad till personer eller juridiska personer som inte får annonsera enligt vår policy om politiskt innehåll, och innehållet får inte förespråka politiska, juridiska eller lagstiftningsmässiga resultat eller förvaltningsresultat.

Hur ofta får en annonsör bryta mot denna policy innan annonsören stängs av permanent? 

Vårt beslut om att stänga ute en annonsör bygger på en rad faktorer, däribland hur många gånger annonsören bryter mot en policy, vilka policyer annonsören bryter mot, samt under hur lång tid överträdelserna förekommer. 

 

Undantag för nyheter

Finns det några begränsningar för nyhetsförlag?

Ja, annonser som nyhetsförlag marknadsför får varken tala för eller mot ämnen eller annonsörer som vår policy om politiskt innehåll gäller. Utöver X Ads policyer måste nyhetsundantagna annonsörer följa tillämplig lagstiftning beträffande offentlighet och innehåll, begränsningar i fråga om kvalificering och kampanjfria dagar i de länder där de annonserar. Annonsörer med undantag innan denna policyn ändrades i november 2019 behöver inte ansöka igen och kan arbeta som vanligt.

Varierar tröskelvärdet för unika besökare per månad i olika länder? 

Det finns olika tröskelvärden för global inriktning och inriktning på landsnivå. För att få annonsera globalt måste publikationens webbplats minst ha tre miljoner unika besökare per månad i hela världen. För att få annonsera i ett visst land måste publikationens webbplats minst ha 100 000 unika besökare per månad.

Är du beredd att sätta i gång?