Kvalitetspolicy

Denna policy gäller intäktsgenerering på X och X:s betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

För att garantera att kunderna har positiva erfarenheter av X måste annonser följa de följande riktlinjerna och efterleva alla aktuella innehållsstandarder och riktlinjer som gäller konsumenter och som kommer från myndigheter.

Konsekventa annonser
  • Annonser, däribland annonsmaterialet, annonstexten, annonsbilderna, annonsvideorna och annonsens uppmaning bör vara konsekvent med varumärket eller produkten som marknadsförd.
Annonsmaterialets kvalitet

Redaktionellt 

  • Annonstexten bör vara rättstavad och inte innehålla några grammatiska fel.
  • Annonser bör inte innehålla stavfel, för många versaler, symboler eller mellanslag i hashtaggar.

Medier

  • Annonser bör undvika bilder, videor eller animeringar som är gimmickartade, kraftigt beskurna eller inte dechiffrerbara.
  • Annonser bör inte innehålla störande material som leder till oväntade användarupplevelser, aggressivt blixtrande ljus/effekter eller höga ljud.
Målsidor
  • Målsidans primära syfte får inte vara marknadsföring; den bör vara direkt relevant för det som marknadsförs i annonstexten. 
  • Målsidan måste länka till en fungerande sida och måste följa alla annonspolicyer. 
  • Målsidan får inte innehålla störande popupper eller filer som hämtas automatiskt.


Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

Om du är annonsör och har ett konto eller inlägg som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.x.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.