Nedladdning av skadliga program och programvara

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Xs betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

  • X tillåter inte marknadsföring av skadliga programprodukter i någon del av världen.
  • Programvara eller enheter såsom VPN som ger tillgång till geografiskt blockerade eller olagliga tjänster i någon jurisdiktion är också förbjudna.

  • Alla program som en kund laddar ner via X måste uppfylla följande krav:

– Ha en tydlig installationsprocess

– Ha uttryckligt tillstånd från kunderna om programpaket

– Skydda kundens integritet och upplysa om informationsdelning på förhand

– Uppvisa tydliga appbeteenden som kunden förväntar sig

– Inte ha någon funktion i appen som är undantagen, förbjuden eller farlig

– Vara lätt att ta bort

Exempel på skadliga program:

  • Spionprogram
  • Malware
  • Stalkerware
  • Olagliga hackningsenheter
  • Länkar som leder till nätfiskeförsök
  • Program som dagtingar med kundens säkerhet och leder till oväntade eller bedrägliga upplevelser.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Policyn om oacceptabla affärsseder

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för alla dina program och appar som distribueras via X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?