Statliga medier

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Xs betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Statliga medier får inte köpa annonser. Denna policy gäller även individer som rapporterar för statliga mediers räkning eller är direkt anknutna till någon sådan. Statliga medier definieras som distribueringskanaler över vars redaktionella innehåll staten utövar kontroll genom ekonomiska resurser, direkt eller indirekt politisk påtryckning och/eller kontroll över produktion och distribution. Till skillnad från oberoende media använder statliga medier ofta nyhetsbevakning för att föra fram en politisk agenda.

Marknadsföring av innehåll från medier med statlig anknytning är också förbjuden.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Policyn om politiskt innehåll

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?