Svartabörsförsäljning av biljetter

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Policyn avser Xs betalda annonseringsprodukter, det vill säga posts, trender och konton.

Här finns mer information om Xs betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Xs övriga policyer.

Vad innebär policyn?

X tillåter inte marknadsföring av biljetter som säljs på svarta börsen i någon del av världen.

Vilka produkter och tjänster berörs av den här policyn?

Policyn omfattar men är inte begränsad till detta:

  • Försäljning av falska biljetter
  • Försäljning eller återförsäljning av biljetter utan tillstånd

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Den här policyn gäller X Ads i alla länder.

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Om du är osäker på om du marknadsför försäljning av falska biljetter eller om du inte har tillstånd att sälja dem, kontakta arrangören av eller värden för evenemanget.

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

 

Har du frågor om eller synpunkter på något på den här sidan?

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen kan du logga in på ads.twitter.com och skapa ett supportärende via Hjälp-knappen längst upp till höger i annonskontrollpanelen.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser i X Ads. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för X AdsXs regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på X och vill veta mer.

Är du beredd att sätta i gång?