Vapen och vapentillbehör

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Xs betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

X tillåter inte marknadsföring av vapen eller vapentillbehör i någon del av världen.

Detta är exempel på vapen och vapentillbehör:

  • Bland annat airsoftvapen, luftpistoler, blåspistoler, paintballgevär, gamla gevär, vapenrepliker och imitationsvapen
  • Delar och tillbehör till vapen, däribland hus, kolvar, magasin och ammunition
  • Uthyrning av vapen (annat än från skjutbanor)
  • Elpistoler, elchockpistoler, tårsprej, pepparsprej och liknande självförsvarsvapen
  • Svärd, macheter och andra vapen med skärande kant/blad
  • Sprängmedel, bomber och material/utrustning för bombframställning
  • Fyrverkerier, eldkastare och annan pyroteknisk utrustning
  • Knivar, däribland fällknivar, kampknivar, stiletter, dolda knivar och kaststjärnor

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Förbjudet innehåll för minderåriga

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?