Diskriminerande riktad marknadsföring

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller alla Xs betalda annonseringsprodukter. Mer information om Xs betalda annonseringsprodukter finns här

Mer information om Xs övriga annonspolicyer finns här.

Mer information om Xs övriga policyer finns här.

Vad innebär policyn?

Annonsörerna som använder X Ads inriktningsverktyg får inte olagligen diskriminera lagligt skyddade kundkategorier.

Var gäller den här policyn?

Denna policy gäller i hela världen.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Bostads-, lån- och krediterbjudanden

Inriktning på känsliga kategorier

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

I likhet med alla annonseringsplattformar finns det vissa åtaganden för den som vill använda X till annonsering. Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår kraven som ställs på ditt varumärke, din verksamhet, ditt marknadsförda innehåll och dina kriterier för riktad marknadsföring. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför och all riktad marknadsföring på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

X ser mycket allvarligt på överträdelser mot policyerna för X Ads, Xs regler och Xs användarvillkor. Vi undersöker rapporterade överträdelser och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan innebära att stötande annonser och annonsörer tas bort från X Ads-plattformen.

 

Är du beredd att sätta i gång?