Inriktning på känsliga kategorier

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller alla Xs betalda annonseringsprodukter. 

Här finns mer information om Xs betalda annonseringsprodukter. 

Mer information om Xs övriga annonspolicyer finns här.

Här finns information om Xs övriga policyer.

X Ads erbjuder en rad olika alternativ för riktad marknadsföring för att hjälpa kunder att nå användare som kan vara intresserade av deras innehåll. I den här artikeln beskrivs en policy som vi har tagit fram för att hjälpa annonsörer uppnå sina marknadsföringsmål utan att förlora kundernas förtroende.

Vad innebär policyn?

X har formulerat begreppet ”känsliga kategorier” av personliga kunddata och använder det i alla sina produkter. Läs de produktspecifika policyerna om du vill veta mer om ytterligare förbjud och begränsningar.

Det följande är förbjudet: 

 • Att använda Xs produkter för att nå en målgrupp med medlemmar som är under 13 år 

 • Att använda offentliga personuppgifter i annonsmaterial

 • Annonstext där man påstår sig inneha eller som antyder att man har tillgång till personligt identifierbar eller känslig information ens om annonsen har skapats och riktats in utan att använda sådan information 

 • Inriktning på kunder utifrån någon av de känsliga kategorierna nedan

Vilka känsliga kategorier får man inte rikta in sig på?

 • Påstådda eller faktiskt utförda brott

 • Hälsa

 • Dålig ekonomi eller låg ekonomisk ställning

 • Etniskt ursprung

 • Religionstillhörighet eller filosofisk tillhörighet och/eller trosuppfattning

 • Sexuell läggning

 • Könsidentiteter andra än cispersoner

 • Politisk tillhörighet och/eller åskådning

 • Medlemskap i fackförening

 • Genetiska och/eller biometriska uppgifter

Var gäller den här policyn?

Denna policy gäller i hela världen.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Policyn om diskriminerande riktad marknadsföring

Erbjudanden om bostad, lån och anställning

Policyn om olämpligt innehåll

Intresseinriktning och inriktning på dubbelgångare av följare

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

I likhet med alla annonseringsplattformar finns det vissa åtaganden för den som vill använda X till annonsering. Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår kraven som ställs på ditt varumärke, din verksamhet, ditt marknadsförda innehåll och dina kriterier för riktad marknadsföring. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför och all riktad marknadsföring på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

När du väljer sökorden till en kampanj, tänk på vilken målgrupp eller vilka målgrupper du vill nå, så att du kan utforma och anpassa den riktade marknadsföringen och budskapet på ett sätt som är lämpligt och följer policyerna för X Ads. Användningen av sökord för att rikta in sig på kunder utifrån känsliga kategorier tillåts inte, skulle kunna anses olämpliga eller stötande och kan försämra intrycket av ditt varumärke, din produkt eller din tjänst. Riktad marknadsföring mot kunder baserat på känsliga kategorier strider mot policyerna för X Ads.

X ser mycket allvarligt på överträdelser mot policyerna för X Ads,  Xs regler och användarvillkor . Vi undersöker rapporterade överträdelser och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan innebära att stötande annonser och annonsörer tas bort från X Ads-plattformen.

Har du några frågor eller kommentarer?

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, kan du lämna in ett supportärende här.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på X. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för X AdsXs regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på X och vill veta mer.

Är du beredd att sätta i gång?