Riktlinjer för Takeover av trend

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Här finns mer information om Xs betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Xs övriga policyer.

Trender på X visas bredvid eller på samtliga kunders tidslinjer och innehåller aktuella, populära ämnen. Takeover av trend intar förstaplatsen blandanvändarens trender och kan få enorm exponering. För att säkerställa attanvändarna ser trender som är läsliga och relevanta har vi tagit fram redaktionella riktlinjer och riktlinjer för innehåll som din Takeover av trend måste följa. 

Redaktionella riktlinjer

 • X tillåter rimlig användning av varumärken i namnet på en Takeover av trend, exempelvis sådana som används av återförsäljare av äkta varor och tjänster, i informationssyfte till exempel vid produktbedömningar samt i jämförande annonsering som stöds av oberoende studier. Namn till Takeover av trend som omfattar varumärkesskyddade märken på ett sätt som lurar eller förvirrar användaren att tro att märket eller företaget har kopplingar till ett visst märke kan utgöra en överträdelse av varumärkespolicyn. X förbehåller rätten att neka en marknadsföringskampanj av anledningar inklusive, men inte begränsat till, benägenhet att lura eller förvirra kunder och/eller försämra kundupplevelsen.
 • Din Takeover av trend får inte innehålla överdrivet många versaler (stora bokstäver), eftersom det kan upplevas som spam av kunderna.
 • En Takeover av trend får innehålla skiljetecken, symboler och blanksteg, men tänk på att begreppet då inte sprids som en organisk trend. Det beror på att skiljetecken, symboler och blanksteg i en hashtagg gör att den delas upp, dock inte i en Takeover av trend. Siffror kan emellertid användas i hashtaggar (t.ex. #ToyStory3)
  • Exempel: säg att du skapar en Takeover av trend som heter #salt&pepper. Om du sedan använder #salt&peppar i en organisk post visas hashtaggen bara som #salt. Om du vill vara säker på att din Takeover av trend sprids som en organisk trend ska du undvika skiljetecken, symboler och blanksteg i den.
 • Namnet på din Takeover av trend får innehålla högst omkring 20 tecken. Eftersom tecken har olika bredd kan den faktiska teckenbegränsningen variera.

Riktlinjer för innehåll

 • Din Takeover av trend och/eller bild får du inte utan tillstånd ge sken av att ha kopplingar till eller ett samarbete med X, andra organisationer eller personer. Läs mer här.
 • Din Takeover av trend och/eller bild måste ha en koppling till produkten/tjänsten eller varumärket.
 • Din Takeover av trend och/eller bild får inte innehålla sexuellt innehåll för vuxna.
 • Din Takeover av trend och/eller bild får inte innehålla svordomar eller stötande språkbruk.
 • Hashtaggen för din Takeover av trend får inte vara ett politiskt event av allmänt intresse.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Japan

 • Annonsörer för spel och dobbel som riktar in sig på Japan får använda den här produkten med begränsningar.
 • Auktorisering på förhand från X krävs.


Storbritannien

 • Annonsörer för alkohol som riktar in sig på Storbritannien får använda den här produkten med begränsningar.
 • Auktorisering på förhand från X krävs.

USA

 • Dagliga annonser om fantasisporter är tillåtna med följande begränsningar:
  • Friskrivningar om ålderskrav och statliga kvalificeringskrav är obligatoriska
  • Information om nummer för spelmissbrukare är obligatorisk
  • Inga minderåriga bör avbildas 
  • Inga orättvisa eller vilseledande påståenden om vinster 
 • Annonser om sportbetting är tillåtna med följande begränsningar;
  • Ingen möjlighet att placera en satsning på landningssidan
  • Inga minderåriga får avbildas
  • Inga orättvisa eller vilseledande påståenden om vinster
  • Ansvarsfriskrivning som anger att sportbetting inte är lagligt i stater där det inte är tillåtet måste finnas 
Takeover av trend +

Argentina

 • Annonsörer av spel och dobbel får använda den här produkten, förutsatt att de efterföljer Argentinas spelpolicy.

Australien

 • Alkoholannonsörer som riktar sig mot Australien får använda Takeover av trend+ underställt begränsningar och tillåts bara med förhandstillstånd av X.

Brasilien

 • Brasilianska annonsörer av alkohol får använda den här produkten, förutsatt att de alkoholhaltiga dryckernas styrka understiger 13 %

Japan

 • Annonsörer för spel och dobbel som riktar in sig på Japan får använda den här produkten med begränsningar.
 • Auktorisering på förhand från X krävs.

Mexiko

 • Annonsörer av spel och dobbel får använda den här produkten, förutsatt att de efterföljerMexicos spelpolicy.
 • Annonsörer av alkohol som riktar sig mot Mexiko får använda den här produkten förutsatt att de godkänner våra villkor.

Storbritannien

 • Annonsörer för alkohol som riktar in sig på Storbritannien får använda den här produkten med begränsningar.
 • Auktorisering på förhand från X krävs.

USA

 • Dagliga annonser om fantasisporter är tillåtna med följande begränsningar:
  • Friskrivningar om ålderskrav och statliga kvalificeringskrav är obligatoriska
  • Information om nummer för spelmissbrukare är obligatorisk
  • Inga minderåriga bör avbildas 
  • Inga orättvisa eller vilseledande påståenden om vinster
 • Annonser om sportbetting är tillåtna med följande begränsningar;
  • Ingen möjlighet att placera en satsning på landningssidan
  • Inga minderåriga får avbildas
  • Inga orättvisa eller vilseledande påståenden om vinster
  • Ansvarsfriskrivning som anger att sportbetting inte är lagligt i stater där det inte är tillåtet måste finnas 

Har du några frågor eller kommentarer?

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, kan dulämna in ett supportärende.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser i X Ads. Använd formuläretRapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använderpolicyn för X Ads, Xs regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på X och vill veta mer.

Är du beredd att sätta i gång?