Siyasi içerikler hakkında SSS

Politika

Bu politika dünyanın her yerinde geçerli mi? 

Evet, Kasım 2019'da yürürlüğe giren bu politika eski küresel ve ülkeye özgü siyasi politikaların yerine geçer. Ülkeye özgü açıklamaları bu yeni politikaya da gerektiği şekilde dahil edeceğiz.  

Mevzuat veya düzenlemelerle ilgili reklamlara izin veriliyor mu?

Hayır; reklamlar geçmiş, güncel veya teklif edilen referandumlar, halk oylamaları, yasa önergeleri, mevzuat, düzenleme, yönergeler, adli sonuçlar veya ülkeye özgü eşdeğerlerine atıfta bulunamaz. 

X'da farklı türde pek çok reklam birimi bulunuyor. Peki bu yeni politika hangileri için geçerli?

Bu politika, X'daki gelir getiren tüm sponsorlu ürünlerimiz için geçerlidir.

Hangi reklam türlerinde PAC ve SuperPAC yayınlanabilir?

Adaylar, siyasi partiler, seçimle iş başına gelmiş veya atanmış kamu görevlilerine ilişkin kısıtlamalara benzer şekilde X'da PAC'ler ve SuperPAC'ler reklam veremez. 

Telif hakları bu politika kapsamına giriyor mu? 

Bu politika, ek olarak listelenen kategorilerle birlikte kamu görevindeki seçimle başa gelmiş veya atanmış tüm kişiler için geçerlidir. 

Telif haklarına ilişkin selamlamalara veya bağlılık formlarına bu politika kapsamında izin veriliyor mu? 

Evet, bağlılık göstermek veya selamlamada bulunmak ile ilgili kültürel gelenekler ve yerel protokoller bu politika kapsamında değildir.

Adayların veya atanmış kamu görevlilerin eşleri bu politika kapsamına giriyor mu?

Adayların veya atanmış kamu görevlilerin eşleri bölgesel bağlama göre değerlendirilir. ABD'de Birinci ve İkinci Eşler bu politika kapsamında siyasi olarak değerlendirilir.

Bu politika kapsamında siyasi etkinliklere yönelik atıflara izin veriliyor mu? 

Evet, içeriğin yasaklanmış siyasi içerik kategorilerinden biriyle (adaylar, siyasi partiler, seçimle başa gelmiş veya atanmış kamu görevlileri, referandum, halk oylaması, mevzuat, düzenleme, yönetmelik veya adli sonuç) ilişkili olmaması kaydıyla tarihi etkinliklere veya ulusal etkinliklere yönelik atıflara izin verilmektedir. Ancak, izin verilse de bu tür içeriklerin Proje Tabanlı Reklam politikasıAnahtar Kelime Hedefleme politikaları ve Dönüşüm İzlemeye ve Özel Hedef Kitlelere yönelik politikalar dahil diğer tüm politikalara uyması şarttır.

Bu politikanın Haber Yayıncıları dışında başka istisnaları var mı?

X, sınırlı durumlarda Seçim Düzenleme Kurumlarının kendi yetki alanları dahilinde seçim sonuçları hakkında bilgilendirici içerik sağlamasına onay vermiştir. X, bu içeriğin seçim bütünlüğü ile ilgili çabaları desteklediğine ve herkese açık sohbetlere katkıda bulunduğuna inanmaktadır.

 

Yaptırım

Kullanıcılar bu politikayı ihlal edebilecek reklamları nasıl bildirebilir?

Kullanıcılar, X zaman akışında veya bu Yardım Merkezi formu aracılığıyla içerik bildirebilir. X, bildirilen içerikleri öncelik sırasına koyup inceler. 

Açılış sayfasının politikayla uyumlu olması gerekiyor mu?

Evet, bir reklam açılış sayfası, Siyasi İçerik Politikamız kapsamında reklam vermesi yasaklanan gerçek veya tüzel kişilere doğrudan bağlantı vermemeli ve siyasi, adli, kanuni ya da düzenleyici sonuçları savunan içeriğe sahip olmamalıdır.

Kalıcı olarak askıya alınabilmesi için bir reklamveren bu politikayı ne sıklıkta ihlal edebilir? 

Herhangi bir reklamvereni kaldırma kararımız; söz konusu reklamverenin bir politikayı kaç kez ihlal ettiği, hangi politikaları ihlal ettiği ve ihlal eyleminin gerçekleştiği zaman dilimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir dizi faktöre bağlıdır. 

 

Haber Muafiyeti 

Haber yayıncılarına ilişkin kısıtlamalar mevcut mu?

Evet; haber yayıncıları tarafından tanıtımı yapılan reklamlarda Siyasi İçerik Politikamız kapsamında konuları veya reklamverenleri ya da aksini savunan içerikler bulunamaz. X Reklam politikalarına ek olarak, muaf tutulan haber reklamverenleri, reklam yaptıkları ülkedeki beyan ve içerik gereklilikleri, uygunluk kısıtlamaları ve siyasi yasak tarihlerine ilişkin tüm geçerli yasalara uymak zorundadır. Kasım 2019'daki bu politika değişikliğinden önce muaf tutulan reklamverenlerin tekrar başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Faaliyetlerini normalde olduğu gibi sürdürebilirler.

Aylık benzersiz ziyaretçi (MUV) eşiği ülkeye göre farklılık gösteriyor mu? 

Küresel düzeyde veya ülke düzeyinde hedefleme için farklı bir eşik mevcuttur. Küresel olarak reklam vermek için yayının web sitesinin dünya genelinde aylık en az 3 milyon benzersiz ziyaretçisi olmalıdır. Belirli bir ülkede reklam vermek için yayının web sitesinin aylık en az 100.000 benzersiz ziyaretçisi olmalıdır.

Başlamaya hazır mısınız?