Vilkår og betingelser for politisk annoncering

Uanset hvad der står i den gældende overordnede X-serviceaftale, som findes på: https://legal.twitter.com/ads-terms.html, er kundens deltagelse i programmet til enhver tid betinget af kundens accept og overholdelse af serviceaftalen og disse yderligere vilkår og betingelser for politisk annoncering ("Vilkår for politiske annoncer"). Et defineret udtryk, der anvendes i disse vilkår for politiske annoncer, og som ikke er defineret heri, skal have samme betydning som angivet i den overordnede serviceaftale. "Politiske annoncer" betyder alle  annoncer, der købes eller formidles på X-platformen af kunden, herunder annoncer med politisk indhold og annoncer for politiske kampagner, som yderligere beskrevet i X's politik for politisk indhold, der findes på: https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/ads-content-policies/political-content.html, indsendt til programmet af kunden iht. den overordnede serviceaftale og disse vilkår for politiske annoncer. "Gældende love" betyder her alle love, regler, politikker og bestemmelser, frivillige regler og relevante adfærdskodekser, der gælder for kundens politiske annoncer, som de vises i et land, en stat, en provins, en by og/eller et område ("området"), som kunden målretter sine annoncer mod.

1. Kunden garanterer, erklærer og forpligter sig endvidere til, at:

(a) kunden har lov til at købe politiske annoncer og udbrede dem i det respektive område iht. den gældende lovgivning;

(b) kunden er godkendt til at repræsentere og acceptere disse vilkår på vegne af den person eller enhed, der ansøger om certificeringsprocessen ved at ansøge om at tilbyde politiske annoncer via certificeringsansøgningen for politiske annoncører ("certificeringsprocessen");

(c) oplysningerne fra kunden er sandfærdige og korrekte, og at kunden straks vil opdatere X i tilfælde af ændringer i disse oplysninger;

(d) de politiske annoncer overholder gældende lovgivning, når de tilbyder, herunder, men ikke begrænset til, følgende punkter: (i) oplysninger, ansvarsfraskrivelser, mærkning og indholdsrelaterede regler; (ii) udenlandsk finansiering og indblanding; (iii) blackout-perioder; (iv) udgifter og rapportering;

(e) de politiske annoncer overholder X's politik for politisk indhold;

(f) kunden er statsborger eller har permanent opholdstilladelse i området, eller, hvis kunden er en organisation, at organisationen har hjemsted i det land, hvor de politiske annoncer vil blive vist;

(g) de midler, der blev brugt til at betale for politiske annoncer, ikke stammer fra bidrag, donationer, udgifter (herunder uafhængige udgifter) og udbetalinger, der er anmodet om, rettet mod, modtaget eller foretaget direkte eller indirekte af eller fra statsborgere i andre lande;

(h) kunden vil overholde X's politik for målretning mod følsomme kategorier og vil:         

       (i) undlade at bruge følsomme oplysninger til at oprette en brugerdefineret målgruppe eller en konverteringshændelse, herunder, men ikke begrænset til, politisk tilhørsforhold og/eller overbevisning;         

       (ii) undlade at målrette målgruppen for de politiske annoncer ved hjælp af følsomme oplysninger eller oplysninger, hvorfra følsomme oplysninger kan udledes, herunder, men ikke begrænset til, politisk tilhørsforhold og/eller overbevisning;

2. Kunden skal friholde, forsvare og holde X-enhederne skadesløse fra krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med:

(a) de politiske annoncer iht. punkt 8 i den overordnede serviceaftale

(b) kundens eller kundens agents brud på deres erklæringer og garantier, der er beskrevet i disse vilkår for politiske annoncer. 

3. Kunden anerkender og forstår, at:

(a) kunden er eneansvarlig for at gennemgå og vurdere, om kundens brug af X Ads og programmerne for politiske annoncer er i overensstemmelse med de gældende love;

(b) X må anmode om yderligere oplysninger fra kunden for at verificere din kvalificering til at tilbyde politiske annoncer, herunder enhver relevant registrering eller licens, og må standse de politiske annoncer eller tilbagekalde din kvalificering eller certificering, indtil disse oplysninger er modtaget;  

(c) kunden accepterer, at X, efter eget skøn, må levere og videregive, herunder offentliggøre, oplysninger om kundens politiske annoncer til lokale myndigheder og offentligheden for at overholde gældende lovgivning, besvare anmodninger om oplysninger, hvor det er påkrævet, og på anden måde fremme gennemsigtigheden af politiske annoncer og valgintegritet. Dette omfatter f.eks. oplysninger om de politiske annoncer, hvem der sponsorerede dem, og hvor meget der blev betalt, og de oplysninger, som kunden har givet som en del af certificeringsprocessen. X vil opbevare disse oplysninger i fem (5) år eller den periode, der er nødvendig for at opfylde sine oplysningsforpligtelser, alt efter hvad der er længst. X er ikke forpligtet til at give kunden besked forud for offentliggørelse af oplysninger relateret til politiske annoncer. Endelig vil X offentliggøre  oplysningerne, som de findes i vores systemer, og vi fralægger os ethvert ansvar for oplysningernes form eller korrekthed i det omfang, det er tilladt iht. gældende lovgivning;

 (d) X forbeholder sig ret til at fjerne enhver politisk annonce fra X-tjenesten efter en formel anmodning fra en kompetent myndighed, uden at X på nogen måde er forpligtet til at kompensere eller refundere midler til kunden som følge af en sådan fjernelse;

 (e) X forbeholder sig retten til at opsige de politiske  annoncer til enhver tid i overensstemmelse med sine rettigheder iht. den overordnede serviceaftale;

(f) Ud over X's rettigheder iht. vores gældende politikker kan X tilbagekalde din certificering og træffe foranstaltninger vedrørende din konto, herunder, men ikke begrænset til, standsning af annoncen eller suspension af kontoen, hvis vi med rimelighed kan fastslå, at du har (i) givet falske oplysninger som en del af certificeringsprocessen, (ii) overtrådt X's politik for politisk indhold eller (iii) på anden måde ikke længere er kvalificeret til at deltage i programmerne.