Upassende innhold

Hvilke retningslinjer gjelder?

X forbyr annonser som inneholder upassende innhold globalt. Alt innhold på X er underlagt X sine regler, men i tillegg gjelder det ytterligere begrensninger for annonseinnhold.

Innholdskategorier vi anser som upassende i annonser, inkluderer

Krenkende innhold
 • Annonser skal ikke fremme innhold som er respektløst eller krenkende mot personer eller grupper. Eksempler:
  • Innhold som er provoserende, oppfordrer til sinne eller vold
  • Innhold som ønsker å utnytte for å få urettferdig fordel
  • Innhold som krenker, fornærmer, nedverdige, truer eller mobber personer eller grupper
Upassende innhold
 • Annonser skal ikke fremme innhold som er upassende for den generelle målgruppen. Eksempler:
  • Innhold som fremmer vold
  • Vulgært innhold 
  • Usmakelig innhold
  • Farlig innhold eller innhold som sannsynligvis vil forårsake skade
Innhold om skadelig vekttap
 • Annonser skal ikke fremme innhold om vekttap som påvirker fysisk eller psykisk helse og kroppsbilde. Eksempler:
  • Innhold som med rimelighet kan anses som å ha hens til å få kunden til å skamme seg over kroppen sin.
  • Innhold som oppfordrer til, glorifiserer eller fremmer usunn eller utrygg spiseatferd eller spiseforstyrrelse
Sensitiv hendelse
 • Annonser skal ikke tjene penger på eller utnytte en sensitiv hendelse / emne, f.eks. naturkatastrofer / industrielle katastrofer, voldelige angrep, osv. som har betydelig påvirkning enten det er sosialt eller politisk. Eksempler:
  • Innhold som fremmer hashtag-bevilgning, anmodning om følgere, selger varer / tjenester eller annet upassende innhold som henviser til en sensitiv hendelse. Se også retningslinjer for kvalifisering om sensitive hendelser.

Hvilke andre X-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du er ansvarlig for alt ditt promoterte innhold på X. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør og kontoen din eller innleggene dine er under gjennomgang, kan du se statusen eller be om en rask gjennomgang ved å logge deg inn på ads.x.com og sende en støtteforespørsel ved å benytte Hjelp-knappen øverst til høyre på annonseoversikten.

Klar for å komme i gang?

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk nederst i høyre hjørne på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.