Hvordan få dispensasjon fra retningslinjene om politisk innhold som nyhetsutgiver

I henhold til våre retningslinjer for politisk innhold kan nyhetsutgivere som oppfyller følgende kriterier lansere annonser som refererer til politisk innhold, kandidater, politiske partier, eller valgte eller utnevnte regjeringsrepresentanter, men kan ikke inneholde beslutningspåvirkning relatert til disse emnene.

 • Kontaktinformasjon er tilgjengelig på nettstedet.
 • "Om"-informasjonen er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen er tilgjengelig på nettstedet.
 • Publikasjonen har et tilgjengelig arkiv med søkefunksjon på nettstedet.
 • Innholdet på publikasjonen stammer ikke primært fra kunder eller innsamling fra andre kilder.
 • Publikasjonen er dedikert til publisering av nyheter.
 • Publikasjonen er ikke dedikert til beslutningspåvirkning av saker.
 • Nettstedet for publikasjonen oppfyller ett av disse kriteriene:
  • For å kunne annonsere globalt må nettstedet for publikasjonen ha minst tre millioner unike besøkende i måneden globalt.
  • For å kunne annonsere i et bestemt land må publikasjonens nettsted ha minst 100 000 unike besøkende i måneden.

For å kunne omfattes av dispensasjonen må nyhetsutgivere identifisere seg og oppfylle kriteriene ovenfor.

Statusen til en organisasjon som «nyhetsutgiver» bygger utelukkende på kriteriene som er beskrevet i disse retningslinjene, og innebærer ikke at X støtter organisasjonens synspunkter.

Nyhetsutgivere er fortsatt underlagt retningslinjene til X Ads, inkludert men ikke begrenset til forbudet mot beslutningspåvirkning for eller mot politisk innhold. X kan bestemme seg for å trekke tilbake et nyhetsutgivers unntak når som helst for brudd på retningslinjene for X Ads, vilkårene for bruk eller regler. 

Komme i gang

For å komme i gang, send inn en søknad her. Vær oppmerksom på at du må ha en annonsørkonto for å kunne bli fritatt.

Hva kreves for å omfattes av dispensasjonen?

Juridiske enheter som søker om dispensasjon, må oppgi linker til følgende informasjon:

 • Nettsted
 • Kontaktinformasjon
 • Side med informasjon om utgiveren
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen
 • Søkbart arkiv

Nyhetsutgivere blir bedt om å oppgi bevis for månedlige unike gjester på nettsiden sin i markeder der de ønsker å drive annonser.

Alle nyhetsutgivere som søker om dispensasjon, må oppgi ett eller flere @brukernavn de ønsker å bruke til å kjøre annonser for politisk innhold. Nyhetsutgivere kan sende inn @brukernavnene til tilknyttede journalister.

Hva er tilleggskravene for innsendte @brukernavn?

I tillegg til alle de generelle retningslinjene for X Ads må @brukernavn knyttet til den sertifiserte annonsekontoen også oppfylle følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med @brukernavnets identitet på nettet.
 • Biografien må inneholde et nettsted med gyldig kontaktinformasjon.
 • Hvis @brukernavn ikke er relatert til den sertifiserte enheten, må biografien inneholde følgende ansvarsfraskrivelse: «Eid av [navn på sertifisert enhet]»
 • Overhold  Xs regler og vilkår for bruk

@Brukernavnene til tilknyttede journalister må også oppfylle følgende krav:

 • Navnet til journalisten/utgiveren står oppført i profilen.
 • Biografien gjenspeiler tilknytningen til nyhetsutgiveren og linker til nettstedet for publikasjonen.
 • Det fremgår av biografien at vedkommende er journalist.
 • Journalisten må være oppført på nettstedet til nyhetsutgiveren.

Hva skjer etter at jeg har søkt om fritak?

Så snart søknaden er gjennomgått, bekrefter vi om @brukernavnene som er oppgitt, oppfyller kriteriene og kvalifiseringskravene ovenfor. Så snart søknaden er godkjent, kan du markedsføre politisk innhold fra det kvalifiserte @brukernavnet uten å være underlagt ytterligere krav. Ikke-unntatte enheter kan søke om sertifisering her.

Lurer du på noe?

Besøk siden vår for Spørsmål og svar om retningslinjene våre for politisk innhold.

Klar for å komme i gang?