Retningslinjer for annonser: bolig- låne- og kredittmuligheter

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for samtlige av Xs betalte annonseringsprodukter. 

Du finner mer informasjon om Xs betalte annonseringsprodukter ved å klikke her

Vil du vite mer om Xs andre retningslinjer for annonsering, klikker du her.

Vil du ha informasjon om Xs andre retningslinjer, klikker du her.

 

X Ads gir en rekke alternativer til målretting for å hjelpe annonsører med å nå kunder som er interessert i innholdet deres. Denne artikkelen beskriver retningslinjer som skal hjelpe annonsører med å oppnå sine målrettingsmål uten å miste kundenes tillit. 

Annonsørene må overholde disse retningslinjene samt alle andre retningslinjer for X Ads for å annonsere.

Hva er retningslinjene?

Annonsører av følgende produkter og tjenester må kontakte X for å få godkjenning på forhånd. 

  • Tilbud på leie, salg eller kjøp av bolig
            – Visse relaterte tjenester, blant annet eiendomsmegling, boligforsikring og formidling av boliglån
  • tilbud om kreditt

De ovennevnte annonsørene har forbud mot å målrette annonser basert på alder, språk, funksjonshemming, familiestatus, sivilstand, kjønn, rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, religion, mottak av trygdeytelser, utøvelse av rettigheter under Consumer Credit Protection Act eller nøyaktig posisjon (på postnummernivå eller mer nøyaktig).

Hvor gjelder disse retningslinjene?

Disse retningslinjene gjelder bare i USA og Canada. 

Annonsører som tilbyr de ovennevnte produktene og tjenestene, må overholde alle andre retningslinjer for X Ads, deriblant retningslinjene for målretting mot sensitive kategorier og retningslinjene for antidiskriminerende målretting.

Hvilke andre X-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Er du klar til å komme i gang?