Retningslinjer for konverteringssporing og tilpassede målgrupper

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Xs produkter for konverteringssporing og tilpassede målgrupper.

Du finner mer informasjon om Xs betalte annonseringsprodukter ved å klikke her

Vil du ha informasjon om Xs andre retningslinjer, kan du klikke her.

Hvorfor har X retningslinjer for disse produktene?

X har ytterligere regler for annonsører som bruker Xs produkter for konverteringssporing og tilpassede målgrupper.

Med disse reglene vil vi forsikre oss om at brukerne får med seg at disse produktene benyttes på nettstedene, i applikasjonene eller i tjenestene de benytter. Samtidig ønsker vi å bidra til at potensielt sensitiv brukerinformasjon ikke blir samlet inn og brukt, og til at annonsene ikke målrettes mot brukere ut fra potensielt sensitiv informasjon.

Hvilke retningslinjer gjelder for disse produktene?

 • Annonsører som benytter disse produktene i mobilapplikasjonene sine, må på en juridisk tilstrekkelig måte opplyse brukerne sine om at de samarbeider med tredjeparter om å samle inn brukeropplysninger gjennom applikasjonen for å kunne spore konverteringer og vise annonser målrettet mot brukernes interesser, og innhente juridisk tilstrekkelig samtykke til disse aktivitetene fra brukerne. Disse annonsørene må også gi brukerne nødvendig informasjon om hvordan de kan velge bort interessebasert annonsering fra X.
 • Annonsørene som benytter disse produktene på nettstedene sine, må innen rimelig tid formidle til nettstedets brukere at de samarbeider med tredjeparter om å samle inn brukeropplysninger via nettstedet sitt for å kunne spore konverteringer og vise annonser målrettet mot brukernes interesser, inkludert lagring av og tilgang til informasjonskapsler, og innhente nødvendig samtykke til disse aktivitetene fra brukerne. Disse annonsørene må også gi brukerne juridisk tilstrekkelig informasjon om hvordan de velger bort interessebasert annonsering fra X, inkludert via en egnet bortvelgingsmekanisme spesifisert av X.
 • X tillater ikke at tilpassede målgrupper eller konverteringshendelser blir opprettet på bakgrunn av sensitiv informasjon, inkludert

  •  Påstått eller faktisk utøvelse av kriminalitet
  •  Helse
  •  Genetisk og biometrisk informasjon
  •  Negativ økonomisk status eller situasjon
  •  Politisk tilhørighet eller overbevisning
  •  Hudfarge og etnisk opprinnelse
  •  Religiøs eller filosofisk tilhørighet eller overbevisning
  •  Sexliv
  •  Medlemskap i fagforening
 • I annonsene sine kan annonsører ikke hevde eller antyde at de har kjennskap til personlig identifiserende eller sensitiv informasjon, selv om annonsen er opprettet og målrettet uten at denne typen informasjon er brukt.
 • Annonsører kan ikke bruke disse produktene på nettsteder, i applikasjoner eller i tjenester som er rettet mot barn under 13 år, eller på nettsteder, i applikasjoner eller i tjenester der informasjon om alder samles inn fra personer under 13 år og lagres.
 • Annonsører kan ikke bruke disse produktene hvis produktet, budskapet eller tjenesten det annonseres for, ikke er tillatt i henhold til retningslinjene for X Ads.

Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land?

Annonsører i USA kan opprette tilpassede målgrupper og konverteringshendelser på bakgrunn av medlemskap i fagforening forutsatt at de relaterte opplysningene utelukkende stammer fra og utelukkende omfatter brukere i USA.

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Vær ærlig både når det gjelder innholdet i annonsene dine og hvordan du målretter dem. Ikke velg målrettingskriterier som gjør at sensitive brukeropplysninger kan videreformidles til andre. Ikke utsett brukerne for annonsering som ikke er relevant for merkevaren din eller produktet ditt.

Hvilke andre X-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Retningslinjer for søkeordmålretting

Personvernkontroller for tilpassede annonser

Tilpassede målgrupper

Har du spørsmål eller tilbakemelding?

Hvis du er annonsør og kontoen din eller postene dine er til gjennomgang, kan du sjekke statusen eller be om at gjennomgangen blir fremskyndet. I så fall sender du en supportforespørsel om dette her.

Du kan lese mer om hvordan du blokkerer eller avviser annonser, i denne artikkelen om rapportering av annonser på X. Bruk skjemaet for rapportering av annonser til å rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Vi undersøker rapporterte brudd og iverksetter nødvendige tiltak i henhold til retningslinjene for X AdsXs regler og bruksvilkårene våre.

Hvis du er interessert i å annonsere på X og vil ha mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.

Klar til å starte?