Hatiskt innehåll

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Xs betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

X tillåter inte hatiskt innehåll i någon del av världen.

Detta är exempel på hatiskt innehåll:

  • Hets mot folkgrupp eller angrepp på en skyddad grupp, enskild person eller organisation med utgångspunkt i följande (eller andra) saker:

– Ras

– Etnicitet

– Hudfärg

– Nationellt ursprung

– Sexuell läggning

– Kön

– Könsidentitet

– Religiös tillhörighet

– Ålder

– Funktionshinder

– Medicinskt eller genetiskt tillstånd

– Veteranstatus

– Flyktingstatus

– Status som immigrant

  • Organisationer, grupper eller enskilda som förknippas med hets mot folkgrupp eller kriminellt eller terroristrelaterat innehåll
  • Förnedrande, förlöjligande eller trakasserande hänvisningar till händelser eller bruk som har påverkat en skyddad grupp negativt

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?