Olämpligt innehåll

Vad innebär policyn?

X förbjuder annonser med olämpligt innehåll i hela världen. Även om allt innehåll på X är underställt X:s regler har vi ytterligare regler för annonsmaterial.

Detta är några innehållskategorier som vi anser är olämpliga att marknadsföra:

Stötande innehåll
 • Annonser får inte marknadsföra innehåll som är respektlöst mot eller stötande för en person eller en grupp. Exempel:
  • Innehåll som är uppviglande, provokativt, ger upphov till ilska eller våld
  • Innehåll där man försöker utnyttja en orättvis fördel
  • Innehåll som är stötande, kränkande, nedsättande, försöker skrämmas eller mobbar en person eller en grupp
Olämpligt innehåll
 • Annonser får inte marknadsföra innehåll som inte lämpar sig för en allmän målgrupp. Exempel:
  • Innehåll som marknadsför våld
  • Vulgärt och vanvördigt innehåll 
  • Osmakligt material
  • Farligt innehåll eller innehåll som förmodligen orsakar skada eller men
Skadligt viktminskningsmaterial
 • Annonser får inte marknadsföra viktminskningsmaterial som påverkar den fysiska och mentala hälsan och bilden av en människas kropp. Exempel:
  • Innehåll som rimligen skulle kunna anses skämma ut kundens kropp
  • Innehåll som uppmuntrar till, förhärligar eller marknadsför ohälsosamma eller farliga ätbeteenden eller ätstörningar
Känslig händelse
 • Annonser får inte försöka slå mynt av eller utnyttja en känslig händelse/ett känsligt ämne såsom naturkatastrofer/industriella katastrofer, våldsamma angrepp osv. som har stor social eller politisk inverkan. Exempel:
  • Innehåll som främjar hashtagg-stöld, ber om följare, säljer varor/tjänster eller annat olämpligt innehåll och hänvisar till en känslig händelse. Se även Kvalificeringspolicy i Känsliga händelser.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

Om du är annonsör och har ett konto eller inlägg som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.x.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.