Hur man blir undantagen från policyn om politiskt innehåll som nyhetsförlag

Enligt vår policy om politiskt innehåll får nyhetsförlag som uppfyller de följande kriterierna visa annonser som rör politiskt innehåll, kandidater, politiska partier eller valda eller utsedda myndighetspersoner, men de får varken tala för eller mot dessa ämnen.

 • Kontaktinformation finns på deras webbplats.
 • Om-information finns på deras webbplats.
 • Särskild information om journalister/redaktionell personal finns på deras webbplats.
 • Publikationen har ett sökbart arkiv som finns på dess webbplats.
 • Publikationen är inte huvudsakligen en kundgenererad plattform eller plattform för insamlat innehåll.
 • Publikationen publicerar enbart nyheter.
 • Publikationen är uteslutande ägnad åt att förespråka en enda fråga.
 • Publikationens webbplats uppfyller ett av följande alternativ:
  • För att få annonsera globalt måste publikationens webbplats minst ha tre miljoner unika besökare per månad i hela världen.
  • För att få annonsera i ett visst land måste publikationens webbplats minst ha 100 000 unika besökare per månad.

Nyhetsförlag måste identifiera sig själva och uppfylla de ovanstående kriterierna om detta undantag ska gälla.

En organisations ställning som ”nyhetsförlag” bygger uteslutande på kriterierna i denna policy och innebär inte att X stöder åsikterna som denna organisation framför.

Nyhetsförlag är underställda policyerna för X Ads, däribland förbudet att tala för eller mot politiskt innehåll. X kan återkalla ett nyhetsförlags undantag när som helst om det bryter mot Xs annonspolicyer, användarvillkor eller regler. 

Komma i gång

Kom i gång genom att lämna in en ansökan här. Du behöver ett annonsörskonto om du ska kunna undantas.

Vad behöver jag för att bli undantagen?

Juridiska personer som ansöker om att undantas måste lämna information om länkar till följande information:

 • Webbplats
 • Länk till kontaktinformation
 • Länk till Om-sidan
 • Länk till reportrar/redaktionell personal
 • Länk till ett sökbart arkiv

Nyhetsförlag ombeds bevisa antalet unika besökare till sin webbplats varje månad på de marknader där de vill annonsera.

Alla nyhetsförlag som ansöker om undantag måste ange ett eller flera @användarnamn från vilka de avser att visa annonser med politiskt innehåll. Nyhetsförlag kan lämna in @användarnamn som tillhör anknutna reportrar och journalister.

Vilka är de ytterligare kvalificeringskraven på inlämnade @användarnamn?

Utöver att följa alla allmänna X Ads-policyer måste @användarnamn som är kopplade till det certifierade annonskontot följa dessa krav:

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med @användarnamnets framtoning på nätet
 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter
 • Om @användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]
 • Följ Xs regler och användarvillkor

Den anknutna reporterns/journalistens @användarnamn måste också uppfylla de följande kraven:

 • Profilen innehåller journalistens/utgivarens namn.
 • Biografin visar anknytningen till nyhetsförlaget och länkar till publikationens webbplats.
 • I biografin står det att personen är reporter/journalist.
 • Reportern/journalisten måste anges på moderorganisationens webbplats.

Vad händer när jag har ansökt om att bli undantagen?

När ansökan har lämnats in och granskats meddelar vi dig om de angivna @användarnamnen uppfyller kriterierna och kvalificeringskraven som skisserats ovan. När det är klart kommer du att kunna visa annonser med politiskt innehåll från det kvalificerade @användarnamnet utan några andra krav. Juridiska personer som inte har undantagits kan ansöka om certifiering här.

Har du några frågor?

Besök vår sida med vanliga frågor om policyn om politiskt innehåll.

Är du beredd att sätta i gång?