Varumärkessäkerhet på X

Vårt syfte är att underlätta det offentliga samtalet

En av Xs främsta prioriteringar är att göra det offentliga samtalet sundare. Våld, trakasserier och liknande beteenden avskräcker andra från att uttrycka sig och skapar en otrygg miljö. Sådant beteende får inte förekomma på X. Utöver allt vi gör för att bekämpa sådan negativ aktivitet på hela plattformen har X investerat i ett antal lösningar med syfte att garantera säkra annonsupplevelser för alla som använder X.
Xs regler

Våra regler är till för att säkerställa att alla kan delta i det offentliga samtalet fritt och säkert. Dessa policyer gäller alla som använder X och anger nivån för innehåll och beteende som inte är tillåtet på plattformen. Dessa policyer tar upp våld, terrorism/våldsam extremism, sexuellt utnyttjande av barn, kränkningar/trakasserier, hatiskt beteende, självmord eller självskadebeteende, känsliga medier, olagliga eller vissa reglerade varor eller & tjänster, privat information, oönskad nakenhet, manipulering av plattformen och spam, samhällets integritet, uppträdande under falsk identitet, syntetiska och manipulerade medier samt upphovsrättsliga & varumärken. Läs mer om Xs regler här och alla våra möjligheter att upprätthålla dem här.

 

Xs policyer om varumärkessäkerhet

Våra policyer om varumärkessäkerhet och de styrmedel vi erbjuder allmänhet och annonsörer bygger på grunden som har lagts i Xs regler för att främja säkra annonsupplevelser för alla kunder och varumärken. Våra policyer om varumärkessäkerhet påverkar i vilket sammanhang vi visar annonser och inkluderar men är inte begränsade till

 • Sexuellt innehåll för vuxna
 • Hat eller extremt innehåll
 • Hädelser & Stötande språk
 • begränsade och olagliga produkter och tjänster 
 • Känsligt innehåll
 • våldsamt, betänkligt eller explicit innehåll.

Mer information om hur våra policyer om varumärkessäkerhet upprätthålls på plattformen finns i avsnittet Skydda annonsupplevelsen på X nedan. Läs mer om vår policy för varumärkessäkerhethär och dess tillämpning i programmet Amplify Pre-Roll här

Våra policyer om varumärkessäkerhet avgör var annonser placeras på X, men vi har även annonseringspolicyer som avgör tillåtet innehåll i annonser och hur annonsörerna får bete sig på X. Läs mer om våra annonseringspolicyer här.

 

Kontroller för annonsörer

Vi tror bergfast på att ge våra annonsörer möjlighet att styra placeringen av sina annonser på X, och vi jobbar aktivt med att utöka våra befintliga kontroller. Detta är vad vi erbjuder i dag:

X Amplifys kontroller för varumärkessäkerhet
Amplify kopplar samman varumärken med det bästa och nyaste videomaterialet från utgivare och de målgrupper som söker sig till X på jakt efter det. Annonsörer kan välja att anpassa sitt material efter förstklassiga utgivare i samtliga IAB-standardkategorier. När denna typ av kampanj skapas kan annonsörerna välja att exkludera valfria IAB-innehållskategorier och även upp till 50 specifika innehållspartners användarnamn. Annonsörerna kan dessutom utnyttja innehållskategorier som X väljer ut, utöver de normala. När de skapar den här typen av kampanj får de en lista med de innehållspartner som bidrar till varje kategori och kan välja att exkludera upp till fem av de användarnamnen.

Kontroller för kampanjplacering
Vi ger annonsörerna kontroll över de områden på Xs plattform där deras kampanjer kan visas så att de kan anpassa sin leverans baserat på deras önskemål. De flesta kampanjmålen ger möjlighet att exkludera annonser från att visas i profiler eller i sökresultat. Följarkampanjer kan inte välja bort att visas i sökresultat, och X Amplify-kampanjer kan inte välja bort att visas i profil- eller sökresultat.

Kontroller för X Audience Platform
Annonsörer som har kampanjer i X Audience Platform (TAP) kan välja att utesluta upp till 2 000 appar från leveransen. Observera att TAP-placering bara går att välja för målen Webbplatstrafik, Appnedladdning eller Förnyat appengagemang.

Sökordsinriktning
Sökordsinriktning gör att våra annonsörer kan nå personer på X utifrån deras beteende, däribland nyckelord de använder i sina sökfrågor eller deras senaste posts, samt nyckelord som används i posts som de nyligen har engagerat sig i. Detta inriktningsalternativ kan hjälpa varumärken att nå sina mest relevanta målgrupper. Annonsörer kan dessutom undanta nyckelord från sina kampanjer för att förhindra Annonser från att visas i sökresultat för undantagna termer, samt från att visas för målgrupper som har postat eller engagerat sig i dessa termer.

 

Kontroller för alla

Vi investerar ständigt i nya sätt att ge folk ytterligare kontroll över de samtal de inleder på X, och flera funktioner används aktivt i dag.

Dolda svar
Alla på X kan dölja alla svar på någon av sina posts som de menar är kränkande eller irrelevanta för samtalet. Läs mer här. I augusti 2020 släppte vi en API-slutpunkt för denna kapacitet som gör att våra API-partner kan skapa mer automatiserade sätt att utnyttja den här funktionen.

Samtalsinställningar
I augusti 2020 gjorde vi nya samtalsinställningar tillgängliga för alla på X. Med dem har folk bättre kontroll över de samtal de inleder. Dessa samtalsinställningar gör att alla kan välja vilka som får svara på deras posts med tre alternativ: 1) alla (standard på X och standardinställningen), 2) bara personer de följer eller 3) bara personer de nämner. I mars 2021 hade fler än elva miljoner personer använt samtalsinställningar på 70 miljoner samtal.

Vi gjorde allt detta tillgängligt för våra annonsörer från och med mars 2021 när de skriver posts direkt via post-komponeraren eller via Ads-API:et. I den här uppdateringen utökas möjligheten att använda samtalsinställningar på enbart marknadsförda posts och på sådana som använder våra mest populära annonsformat, utöver organiska posts.

 

Skydda annonsupplevelsen på X

Utöver de kontroller som alla på X kan använda och våra kontroller som gäller varumärkessäkerhet för annonsörer, använder X en kombination av maskininlärning och mänsklig granskning för att se till att annonser inte visar upp betänkligt innehåll. 

Närhet till känsliga medier på tidslinjen
X förhindrar annonsplacering intill posts som har märkts som “Känsliga medier” av vårt X serviceteam eller av författare till posten, inklusive medier med våldsframställningar och material för vuxna som producerats i samförstånd enligt vår policy för känsliga medier. Alla på X kan också själva klassificera sina posts som känsliga.

Garantera varumärkessäkerhet i X Amplify-programmet
Varje post från våra partner genomgår manuell mänsklig granskning för att säkerställa att den uppfyller våra standarder för varumärkessäkerhet innan den kan generera intäkter. Vi kompletterar denna granskning med ett brett utbud av algoritmiska hälso- & och säkerhetskontroller som gäller för alla postar på plattformen.

Vi håller även regelbundna, proaktiva utbildningar med våra partner för att hjälpa dem att tjäna pengar på sitt innehåll på X inom ramen för våra standarder för varumärkessäkerhet. Utöver dessa universella standarder för intäktsgenerering låter vi även annonsörer anpassa sina Amplify-kampanjer på de sätt som nämns ovan.

Främja varumärkessäkra placeringar i sökningar
X övervakar samtal och populära ämnen i hela världen dygnet runt och tar bort annonser från sökresultat som vi menar är osäkra för annonser. Denna interna lista med förbjudna sökord uppdateras regelbundet och gäller alla kampanjer globalt. När en sökning görs undersöks denna lista med förbjudna uttryck, och om en sökterm finns med på listan visas inga marknadsförda annonser på den termens sökresultatsida. Samma lista med förbjudna uttryck används när kunder klickar på ett populärt ämne och hamnar på resultatsidan för den trenden.

Kontroller för varumärkessäkerhet för annonser i profiler
Varje gång en profil uppdateras söker vår maskininlärningsmodell igenom innehållet på profilsidan. Målet är att se till att innehållet är varumärkessäkert enligt våra policyer om varumärkessäkerhet innan en marknadsförd annons visas. Vi visar bara annonser i profiler som vi menar är säkra för annonser. Vi kan även hindra annonser från att visas i enskilda kundprofiler beroende på kontots innehåll eller beteende och bristen på överensstämmelse med våra policyer om varumärkessäkerhet.

Begränsningar som rör sökordsinriktning
X har en global intern lista med förbjudna termer för sökordsinriktning som inte får användas som parametrar för positiv sökordsinriktning (målgrupper som kopplas till dessa termer kan ändå uteslutas genom uteslutning av nyckelord). Listan uppdateras ständigt och omfattar en salig blandning termer som de flesta varumärken skulle anse vara osäkra, men även termer som man inte får rikta in sig på enligt våra annonspolicyer. Läs mer om våra policyer om sökordsinriktning här.

Filtrering och validering av målgrupper
X exkluderar konton som vi misstänker kan vara automatiserade från målgrupper man kan tjäna pengar på, och det ser till att annonstrafiken är giltig. Vi erbjuder även mätningar av visningsbarhet genom integrationer med ett flertal externa, MRC-ackrediterade parter.

Privata samtal
X är en offentlig plattform, och vi försöker se till att detta öppna forum förblir sunt genom våra policyer och kapacitet hos plattformen. Även om direktmeddelanden mellan avsändaren och mottagaren (maximalt 50) är privata är de underställda Xs regler, vilket även alla enskilda personer och allt innehåll på X är. Om en deltagare i ett direktmeddelandesamtal anmäler en annan person hindrar vi den felande från att skicka meddelanden till personen som inkom med anmälan. Samtalet tas även bort från den anmälandes inkorg. Vi granskar rapporter och vidtar lämpliga åtgärder.

 

Insyn, mätning och oberoende ackreditering

Xs offentlighetsrapport, som först publicerades i juli 2012, kommer två gånger om året och framhäver trender som rör juridiska förfrågningar, förfrågningar som är relaterade till immateriell egendom, tillämpning av Xs regler, manipulation av plattformen samt det bästa sättet att hålla e-post privat. Rapporten ger även insikter i om vi vidtar åtgärder rörande dessa förfrågningar. Xs offentlighetsrapport, som först publicerades i juli 2012, kommer två gånger om året och framhäver trender som rör juridiska förfrågningar, förfrågningar som är relaterade till immateriell egendom, tillämpning av Xs regler, manipulation av plattformen samt det bästa sättet att hålla e-post privat. Rapporten ger även insikter i om vi vidtar åtgärder rörande dessa förfrågningar. I augusti 2020 gjorde vi om dessa rapporter helt och konsoliderade dem till ett omfattande Center för insyn. Se vår senaste uppdatering här.

Öppenhet i fråga om annonser är också en av våra grundsatser. Som en del av våra strävanden att erbjuda större insikt för våra partner gjorde vi två tillkännagivanden i december 2020:

Först förband vi oss att inleda ackrediteringsprocessen för alla fyra ackrediteringstjänster som MRC erbjuder: Visningsbarhet, Raffinerad filtrering av ogiltig trafik, Målgruppsmätning och Varumärkessäkerhet. Vi kommer att prioritera ackreditering för Varumärkessäkerhet, men tror att alla fyra är viktiga för att demonstrera vårt bestående åtagande för insyn.

Vi meddelade också att efter en omfattande 5 månader lång kontrollprocess har vi valt DoubleVerify och Integral Ad Science som föredragna partner för att tillhandahålla oberoende rapporter om i vilket sammanhang som annonser visas på X. Detta är en möjlighet för att skapa lösningar, som kommer att ge annonsörer en bättre förståelse för den typ av innehåll som visas intill deras egna annonser, vilket hjälper dem att göra kloka beslut för att nå sina marknadsföringsmål.

X ger ytterligare insyn i kampanjresultat genom mätningslösningar och externa studier utifrån dina målsättningar. Vårt mål är att ge våra annonsörer tillgång till mätningslösningar så att de förstår hur kampanjerna hjälper dem att uppnå sina övergripande marknadsförings- och affärsresultat. 

Läs mer om våra aktuella mätningslösningar här.

I mars 2021 erhöll X Trustworthy Accountability Groups (TAG) Brand Safety Certified Seal, som omfattar Xs globala verksamhet och som vi fick efter en oberoende granskning. Läs mer om denna certifiering här.

 
Vårt åtagande för hälsa under historien

Vi har förbättrat hälsan och varumärkessäkerheten betydligt under de senaste åren. Hälsa har alltid varit och kommer alltid att vara högt prioriterat på X, och vårt arbete med det utvecklas ständigt. Här är några betydande förändringar som vi har infört under de senaste åren:

2022

Februari

 • I juli 2021 började vi testa ett nytt sätt för vissa engelskspråkiga som använder X på iOS att uttrycka huruvida svar på en post är relevanta för samtalet. Denna kapacitet är till för att vi ska förstå vad användarna anser är relevant innehåll i svar till skillnad mot vad vi son X tror är relevant innehåll. Vi har utökat detta test till vissa människor som använder X globalt på webben, och Android och iOS följer inom kort.
 • I maj 2021 införde vi uppmaningar för folk som använder X på engelska. Dessa uppmaningar uppmuntrar folk att vänta ett slag och tänka igenom ett svar som kanske är skadligt eller kränkande innan de trycker på Skicka. Vi har märkt att dessa uppmaningar får folk att tänka igenom sina svar en gång till 30 % av gångerna. Tack vare dessa framgångar har vi publicerat ny forskning som är avsedd att utgöra grunden till hur vi kan förbättra X för alla medan vi uppmuntrar andra utanför X att lära sig av denna forskning och utforska sätt att främja sundare samtal på nätet. Vi utökade även funktionen som ett experiment på portugisiska för användare i Brasilien.
 • I december 2021 började vi experimentera med ett nytt sätt för post-författare att visa att en av deras posts innehåller känsliga medier. Funktionen bygger på det sätt som folk på X eller Xs policytillämpningsteam redan kan märka posts med varningar om känsliga medier. Med tanke på hur framgångsrikt pilotprogrammet var har vi utökat funktionen till alla som använder X i hela världen på webben och Android samt till vissa av dem som använder X från iOS.

Januari

 • Vi släppte vår senaste uppdatering till X Öppenhetscenter med data från 1 januari till 30 juni 2021. En notervärd sak är att visningar av kränkande posts stod för mindre än 0,1 % av alla visningar för alla posts under rapporteringsperioden, vilket stämmer överens med den förra perioden. Dessutom krävde X att kontoinnehavare skulle ta bort 4,7 miljoner posts som bröt mot Xs regler under dessa sex månader, vilket var en ökning jämfört med den förra rapporteringsperioden.
 • X kungjorde ett nytt samarbete med OpenMined, en ideell öppen källkod-organisation som har gått i bräschen inom integritetsbevarande maskininlärningsteknik. Detta samarbete är avsett att testa och utforska potentialen för integritetshöjande teknik på X som ett led i vårt löpande arbete med ansvarsfull maskininlärning.
 • Vi publicerade vår årsrapport för 2021 med information om effekten av Xs löpande insatser inom områdena inkludering, mångfald, rättvisa och tillgänglighet för vår globala arbetsstyrka.
2021

December

 • Vi började testa ett nytt rapporteringsflöde eftersom vi ville kunna ge folk den hjälp och support de behöver för att använda X. Denna ändrade process är avsedd att garantera att alla känner sig trygga och inte blir ignorerade och att göra det lättare för folk att anmäla ohälsosamt eller oönskat innehåll.

 • Vi började testa ett nytt sätt för post-författare att visa att en av deras posts innehåller känsliga medier. Funktionen bygger på det sätt som folk på X eller Xs policytillämpningsteam redan kan märka posts med varningar om känsliga medier. X hindrar proaktivt annonser från att placeras bredvid posts som har etiketteras med ”Känsliga medier”.

 • Vi avslöjade ytterligare 3 465 konton i vårt arkiv med konton som är kopplade till informationsoperationer som nationalstater ligger bakom. Vi har kommit med dessa avslöjanden regelbundet sedan oktober 2018, och i år har vi lämnat ut relevanta data om dessa operationer till viktiga oberoende forskarpartner. Vi tillkännagav att vi kommer att ändra hur vi offentliggör dessa uppgifter framöver i och med lanseringen av X Moderation Research Consortium. TMRC, som kommer att lanseras tidigt under 2022, kommer att bestå av en global grupp med experter från den akademiska världen, civilsamhället, ideella organisationer och journalister som ska studera problem med styrningen av plattformar. 

November

Oktober

 • Vi lanserade ett test som tillåter användare att ta bort följare utan att blockera dem, för att ge användarna mer kontroll över sina följare och hur de interagerar med andra på X.
 • Vi började att testa nya uppmaningar som var avsedda att varna folk om att de kan stöta på ett hetsigt eller intensivt samtal innan de ger sig in i det för att ge dem chansen att fatta ett välgrundat beslut om hur de tillbringar sin tid på X.

September

 • Vi började testa en funktion som gör det möjligt för automatiserade konton att identifiera sig för att ge folk mer information om vem de interagerar med på X. 
 • I ett försök att se till att alla kan delta i det offentliga konversationen på säkert sätt, påbörjade vi ett offentligt test av en ny funktion som vi kallar säkerhetsläge. När någon på X aktiverar funktionen, blockeras konton som kan använda stötande språk eller skicka upprepade, oönskade svar eller kommentarer automatiskt i sju dagar.

Augusti

 • Vi började testa ett nytt rapporteringsflöde i USA, Sydkorea och Australien som gör att alla kan rapportera posts som verkar vara missledande. Avsikten med det här pilotprojektet är att få större förståelse för om det är ett effektivt sätt för att åtgärda felaktig information på plattformen. Vi planerar att fortsätta implementera detta arbetsflöde allteftersom vi får insikter från testet.
 • För att främja trovärdig information om vacciner placerade vi en covid-19 PSA (allmännyttig annons) längst upp i allas tidslinje på 16 marknader i världen Dessa uppmanade människor att söka reda på information som var relevant för deras land gällande ämnen som säkerhet, effektivitet, tillgång och distributionsplaner för vaccination.   
 • Utifrån växande oro kring påverkan av vissa typer av annonser på fysisk och mental hälsa samt kroppsfixering, speciellt för minderåriga, uppdaterade vi våra globala policyer för annonsering så de innehåller begränsningar om innehåll avseende viktminskning, speciellt för att förbjuda att annonser riktas mot minderåriga.
 • X tar avstånd från rasism i alla dess former – vårt mål är att bli världens mest diversifierade, inkluderande och tillgängliga teknikföretag och vara ledande i branschen för att stoppa att sådana avskyvärdheter sprids på vår plattform. Vi publicerade ett blogginlägg som återgav vår analys av debatten efter finalen i Euro 2020 final och presenterade de steg som vi vidtagit för att snabbt identifiera och avlägsna rasistiska och hånande posts riktade mot det engelska laget, det bredare samtalet kring Euro 2020 och fotboll i allmänhet.
 • Vi meddelade nya partnerskap med @AP och @Reuters som en del av våra pågående ansträngningar för att hjälpa människor att förstå konversationen som sker på X. Människor upplever en rad offentliga samtal om vår tjänst varje dag, och vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete för att höja trovärdig information och sammanhang. 

Juli

 • Som en del av vårt pågående arbete med att förbättra Xs tillgänglighet, vi introducerade bildtexter för audio posts, så att fler människor kan gå med i konversationen.
 • Vi tillkännagav att vi ingått avtal med Media Ratings Council (MRC) för förbedömning av varumärkessäkerhet. Det representerar en milstolpe i vår strävan efter att förtjäna alla fyra ackrediteringarna från MRC – visningsbarhet, raffinerad filtrering av ogiltig trafik, målgruppsmätning och varumärkessäkerhet.
 • Vi släppte vår senaste uppdatering till X Öppenhetscenter, inklusive data från 1 juli till 31 december 2020. Som en del av den här versionen delade vi för första gången ett nytt mått - visningar - vilket är antalet visningar som kränkande tweets fick innan de togs bort. Vi fann att intryck på kränkande tweets stod för mindre än 0,1% av alla visningar av alla tweets under rapporteringsperioden och att 77% av dessa tweets fick färre än 100 visningar innan de togs bort.
 • I en uppdatering till konversationsinställningarna vi infördes i augusti 2020,vi gjorde det möjligt för personer på X att ändra vem som kan svara på en post efter att den har tweetats ut. Denna tweak till produkten är utformad för att ge människor mer kontroll över sina konversationer i överväldigande ögonblick när deras tweets kan få mer uppmärksamhet än de tidigare förväntat.
 • Kränkningar och trakasserier påverkar kvinnor och underrepresenterade grupper oproportionerligt mycket på nätet, och vår högsta prioritet är att se till att alla som använder X ska vara säkra och skyddade från kränkningar. Efter ett år med konsultationer med ideella organisationer har X valt att följa Web Foundations ramverk för att få ett slut på genderbaserat våld på nätet. Detta ingår i initiativet @UN_Women #GenerationEquality.

Juni

 • I samarbete med viktiga partner i branschen publicerade X ett öppet brev som svar på rättsakten om digitala tjänster och uppmanade EU-kommissionen att skydda den inre e-marknaden, rättvis konkurrens och det öppna internet.
 • Vi uppdaterade Xs hjälpcenter för att förklara tydligare när vi i framtiden kommer att vidta åtgärder enligt våra policyer om hatiskt och kränkande beteende, som förbjuder kränkningar och trakasserier av skyddade kategorier och som omfattar en rad beteenden. Vi tillåter specifikt inte förnekelse av våldsamma händelser, däribland kränkande referenser till specifika händelser där skyddade kategorier var de huvudsakliga offren. Denna policy gäller nu riktat och icke riktat innehåll.

Maj

 • X anlitade OpenSlate för extern verifiering av att innehållet i produkten X Amplify är säkert och lämpligt. Undersökningen visade att av de över 455 000 intäktsbringande videor som analyserades hamnade samtliga över branschstandarden GARM Brand Safety Floor. Den visade även att 99,9 % av de analyserade videorna ansågs utgöra en liten risk enligt OpenSlates egen kategorisering av videoinnehåll och GARM Brand Suitability Framework.
 • För personer som använder X med engelska språkinställningar har vi infört meddelanden som uppmuntrar folk att ta en paus och tänka igenom ett svar som kan vara skadligt eller stötande innan de trycker på Skicka. Vi vet att folk besöker X för att hitta, läsa om och diskutera sina intressen och att vissa säger sådant som de kanske kommer att ångra när diskussionen blir hetsig. Vi försöker göra X bättre att vara på. När vi upptäcker potentiellt skadliga eller stötande post-svar uppmanar vi därför folk att läsa igenom sitt svar innan de tweetar. Denna ändring har införts efter ett flertal test som har lett fram till att folk publicerar färre potentiellt stötande svar på tjänsten, och detta har förbättrat beteendet på X.

April

 • X vittnade inför den amerikanska senatens rättsliga kommitté om sin syn på ansvarsfull maskininlärningsteknik. Vi är fokuserade på att ta ansvar för våra algoritmiska beslut, jämlikhet och rättvisa resultat, insyn i våra beslut och att möjliggöra egenmakt och algoritmiska val.
 • Vi införde en mellansida som tog upp covid-19-vaccin längst upp i allas tidslinje på 16 marknader i världen som ett led i internationella vaccinationsveckan. Meddelandena visade kunderna vägen till marknadsspecifik information om vaccins säkerhet, effektivitet och tillgänglighet och gav tillgång till trovärdiga källor och bekämpade felunderrättelser om folkhälsan.
 • Vi lanserade Xs första rapport om global påverkan, en sammanhängande representation av det vi har gjort i fråga om företags samhällsansvar, hållbarhet och filantropi. Vi anser att denna rapport är ett stort steg framåt för vårt åtagande att visa att mer av vad vi gör är viktigt för de människor vi hjälper.

Mars

 • Vi lanserade kurerade kategorier i X Amplify i USA, Storbritannien, Brasilien och MENA. Dessa kategorier är utgivare som X har valt och lagt i paket med specifika teman, och de är avsedda att hjälpa annonsörer att nå sina målgrupper genom att rikta in sig på varumärkessäkert innehåll som inte irriterar.
 • Vi bad om svar på en offentlig undersökning om vårt sätt att ta oss an världsledare i framtiden. Politiker och myndighetspersoner ändrar ständigt hur de använder vår tjänst, och vi ber våra användare att se till att våra policyer förblir relevanta för den ständigt föränderliga politiska diskursen på X och skyddar det offentliga samtalets hälsa.
 • X erhöll Trustworthy Accountability Groups (TAG) Brand Safety Certified Seal, som omfattar Xs globala verksamhet och som vi fick efter en oberoende granskning.
 • Efter lanseringen av samtalsinställningar för alla på X i augusti 2020 gjorde vi det möjligt för våra annonsörer att använda samtalsinställningar när de skriver posts i Annonshanteraren. I den här uppdateringen utökas möjligheten att använda samtalsinställningar på enbart marknadsförda posts och på sådana som använder våra mest populära annonsformat, utöver organiska posts.
 • Vi meddelade att vi framöver kommer att sätta etiketter på posts som kan innehålla vilseledande information om covid-19-vaccin utöver våra löpande ansträngningar att ta bort den mesta skadliga vilseledande informationen om covid-19 från tjänsten. Dessa ändringar görs enligt vår covid-19-policy, som vi utökade i december 2020.

Februari

 • Vi meddelade att vi hade tagit bort 373 konton som var relaterade till oberoende, statligt anknutna informationskampanjer för brott mot våra policyer om manipulation av plattformen. Dessa kampanjer gick att hänföra till Armenien, Ryssland och ett tidigare inte avslöjat nätverk från Iran.

Januari

 • Vi utökade vår policy om hatiskt beteende och förbjöd anstiftan till beteende riktat mot enskilda eller grupper av människor som tillhör skyddade kategorier. Detta omfattar att uppamma rädsla eller att sprida förfärliga stereotyper, anstiftan till trakasserier på eller utanför plattformen och anstiftan till att neka ekonomiskt stöd.
 • Vi inledde ett pilotprogram för ett community-lett sätt att komma till rätta med vilseledande information på X, som vi kallar Birdwatch. Under det här pilotprogrammet kommer vi att låta en utvald grupp deltagare i USA identifiera posts som de anser vara vilseledande, skriva offentliga anmärkningar för att ge mer sammanhang, samt bedöma kvaliteten på andra deltagares anmärkningar.
 • Vi uppdaterade Xs Center för insyn med data som motsvarade tiden mellan 1 januari 2020 och 30 juni 2020. Vi gav ut ett blogginlägg som belyste de trender och insikter som framkommit i detta senaste avslöjande, inklusive inverkan av COVID-19 under den meddelade tidsramen.
 • I kölvattnet av händelserna vid US Kapitolium den 6 januari, vidtog vi ett exempellöst agerande, för att förstärka våra policies mot Glorifiering av Våld. I skenet av dessa händelser, vidtog vi ytterligare åtgärder för att skydda konversationen på vår tjänst, från försök att uppmuntra våld, organisera attacker och dela uppsåtlig missledande information om valutgången.
2020

December

 • Allt eftersom världen fortsätter bekämpa COVID-19-pandemin och förbereder för en global distribution av vacciner, meddelade vi att vi kommer att expandera vår COVID-19-policy. När vi går vidare, kan vi komma att kräva av personer att de tar bort posts som framhåller skadligt falska eller missledande berättelser om COVID-19-vaccinationer och med början tidigt 2021. Kan vi flagga eller placera en varning på posts som främjar rykten, omtvistade påståenden, såväl som ofullständiga eller information utanför sitt sammanhang om vacciner.
 • Vi meddelade att vi valde Dubbel-Verifiera (DV) och Integrerad Annons-Vetenskap (IAS) att bli X-partners i första hand, för att ge oberoende rapporter i vilket sammanhang som annonser visas på X.
 • Vi har meddelat att vi har valt att samarbeta med Media Ratings Council (MRC) för att inleda ackrediteringsprocessen för alla fyra av de ackrediteringstjänster de erbjuder: visningsbarhet, raffinerad filtrering av ogiltig trafik, målgruppsmätning och varumärkessäkerhet.
 • Vi har utökat vår policy mot hatiskt beteende. Den omfattar nu även posts som försöker avhumanisera någon på grundval av ras, etnicitet eller nationellt ursprung.

November

Under veckan efter valet i USA 2020 delade vi med oss av en del statistik om etiketterna, varningarna och andra begränsningarna som vi lade på posts som innehöll potentiellt vilseledande information om det amerikanska valet mellan 27 oktober och 11 november:

 • Omkring 300 000 posts etiketterades enligt vår policy om samhällelig integritet för att de hade innehåll som var ifrågasatt och kunde vara vilseledande. Detta utgör 0,2 % av alla posts som hade med det amerikanska valet att göra som skickades under denna period.

 • 456 av dessa posts täcktes dessutom av ett varningsmeddelande och hade begränsade engagemangsmöjligheter (posts kunde citeras men inte repostas, besvaras eller gilla-markeras).

 • Omkring 74 % av de personer som tittade på dessa posts såg dem efter att vi hade använt en etikett eller ett varningsmeddelande.

 • Antalet citat-posts av dessa etiketterade posts minskade med uppskattningsvis 29 %, delvis på grund av varningen som visades innan folk delade.

Oktober

Före valet i USA 2020 införde vi en rad ytterligare, betydande produkt- och tillämpningsuppdateringar som var avsedda att förbättra sammanhanget och uppmuntra folk att vara mer eftersinnande innan de gav ytterligare skjuts åt posts. Detta var några av uppdateringarna:

 • Enligt vår utökade policy om samhällelig integritet meddelade vi att personer på X, även kandidater i val, inte får hävda att de har vunnit ett val innan detta har meddelats av behöriga auktoriteter. Posts som innehåller förhastade påståenden om detta kommer att etiketteras, och personer som ser dem hänvisas till vår officiella sida om valet i USA. Dessutom kan posts som är avsedda att uppmana till störningar av valprocessen eller med genomförandet av valresultatet, t.ex. via våldsamheter, tas bort. 

 • Vi introducerade utökade uppmaningar och varningar för posts som innehåller vilseledande information, däribland en text med trovärdig information till läsarna innan de går vidare och förstärker vilseledande budskap. Vi lade även till ytterligare varningar och begränsningar för posts genom en etikett om vilseledande information från amerikanska politiker och konton i USA med fler än 100 000 följare, eller konton som erhåller stort engagemang.

 • För att uppmuntra mer eftersinnande delningar av information på plattformen införde vi vissa tillfälliga ändringar under perioden kring valet. Dessa ändringar omfattar att uppmuntra folk att lägga till egna kommentarer innan de förstärker innehåll genom att be dem citera posts i stället för att reposta och bara visa trender på fliken För dig i USA som innehåller ytterligare sammanhang.

September

 • Vi lanserade en ny funktion för att uppmana folk att läsa nyhetsartiklar innan de sprider dem eller deras innehåll vidare. Detta har lett till att folk öppnar artiklarna 40 % mer ofta efter att ha sett meddelandet och att 33 % fler öppnar artiklarna innan de repostar.

 • Vi utökade vår policy om samhällelig integritet så att vi skulle kunna hantera försök att missbruka X på ett sätt som skulle kunna leda till att färre röstar och andra skador på samhälleliga processer. Vi kommer nu att etikettera och ta bort falsk eller vilseledande information som är avsedd att få färre att rösta och/eller underminera allmänhetens förtroende för ett val och andra samhälleliga processer.
 • X ingår i en grupp företag som har valt att gå i bräschen för Brand Safety Certified Seal från TAG (Trustworthy Accountability Group), som ingår i deras nya TAG-program Brand Safety Certified. Detta visar att X uppfyller alla krav för att upprätthålla ett branschreglerat ramverk för varumärkessäkerhet i Storbritannien.

Augusti

 • Vi införde X Transparency Center, som visar vad vi försöker göra med fler ämnen än vad vi tidigare har visat i våra offentlighetsrapporter. Vi har nu med intuitiva, interaktiva avsnitt som gäller informationsförfrågningar, önskemål om borttagning, upphovsrättsmeddelanden, varumärkesmeddelanden, e-postsäkerhet, tillämpning av Xs regler, plattformsmanipulation och statligt uppbackad informationsverksamhet. Vi har nyligen lanserat rapporter om åtgärder uppdelat både på innehållstyp och geografisk plats.
 • Som ett led i vår strävan att göra samtalen på X sundare och se till att X är en säker plats för alla har vi lanserat nya post-inställningar som är avsedda att ge folk mer kontroll över sina samtal genom att låta dem välja vilka som får svara på deras posts.
 • Vi började etikettera konton som tillhör statligt anknutna medieföretag och officiella representanter i USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Vi framhäver dessutom inte längre statligt anknutna medier genom vårt rekommendationssystem på hemtidslinjer, i notiser eller i sökfunktionen.

Juli

 • Vi utökade vår policy för att ta itu med länkar till webbplatser som uppvisar hatiskt beteende eller våld. Vårt mål är att blockera länkar på ett sätt som stämmer väl överens med hur vi tar bort posts som bryter mot våra regler och minskar mängden skadligt innehåll på X från utomstående källor.

Juni

 • Vi kom med vårt senaste avslöjande av information om fler än 30 000 konton i vårt arkiv med statligt länkad informationsverksamhet, det enda avslöjandet i sitt slag i branschen, om tre skilda insatser som vi tillskrev Folkrepubliken Kina, Ryssland och Turkiet.

Maj

 • Vi började testa nya inställningar som innebär att det går att välja vilka som får svara på en post och delta i en persons samtal.
 • Vi införde nya etiketter och varningsmeddelanden som ger ytterligare samband och information om vissa posts som innehåller ifrågasatt eller vilseledande information.

April

 • X UK certifierades enligt IAB:s Gold Standard v1.1. Denna certifiering visar än en gång hur mycket vi vill motverka annonsbedrägerier, förbättra digital marknadsföring och öka varumärkessäkerheten på den brittiska marknaden.

Mars

 • Vi utökade våra regler mot avhumaniserande språkbruk och förbjöd ordval som avhumaniserar någon på grundval av ålder, handikapp eller sjukdom.

 • Vi breddade vår definition av skada för att komma åt innehåll som direkt motsäger råden om covid-19 från auktoritativa källor till global och lokal information om människors hälsa.

Februari

 • Efter återkoppling från allmänheten lanserade vi vår policy om syntetisk information och manipulerade medier och skisserade hur vi kommer att behandla sådant innehåll när vi identifierar det. 

Januari

 • Vi lanserade en särskild sökfunktion vars avsikt var att skydda det offentliga samtalet och hjälpa folk att hitta auktoritativ sjukvårdsinformation om covid-19. Detta arbete utvecklas ständigt, och den senaste informationen finns här.

2019

December

 • Vi lanserade X Privacy Center för att bringa klarhet i vad vi gör för att skydda den information som folk delar med oss. Vi anser att företag måste hållas ansvariga inför de människor som litar på att de kan hantera deras personuppgifter och ansvara inte bara för att skydda dess uppgifter utan förklara hur de gör det.

November

 • Vi fattade ett beslut om att förbjuda marknadsföring av politiskt innehåll i hela världen. Vi fattade detta beslut eftersom vi anser att räckvidden för politiska budskap bör förtjänas, inte köpas.

 • Vi lanserade möjligheten att dölja svar på posts för alla i hela världen.

 • X certifierades enligt JICWEBS DTSG Good Practice Principles.

 • Vi bad allmänheten om återkoppling om en ny regel för att hantera syntetiska och manipulerade medier.

Oktober

 • Vi klargjorde våra principer för & metoder att granska anmälda posts från ledande personer i världen.

 • Vi publicerade vår senaste offentlighetsrapport, som gällde första halvåret 2019.

 • Vi lanserade ständig intern övervakning av populära ämnen för att främja varumärkessäkerhet i sökresultat.

Augusti

 • Vi uppdaterade våra annonseringspolicyer så att de visade att vi inte längre tog emot annonser från statligt kontrollerade nyhetsförlag.

Juli

 • Efter återkoppling från allmänheten lanserade vi vår policy som förbjuder avhumaniserande språkbruk på grundval av religion.

Juni

 • Vi gick med i Global Alliance for Responsible Media i Cannes.

 • Vi uppdaterade våra regler med enkelt och tydligt språk och skar ned dem från 2 500 till under 600 ord.

 • Vi klarlade våra kriterier för att tillåta att vissa posts som bryter mot våra regler får finnas kvar på X eftersom de är i allmänhetens intresse.

April

 • Vi publicerade en uppdatering om hur långt vi hade kommit med att göra det offentliga samtalet mer sunt ett år efter att vi hade deklarerat att det var en av företagets främsta prioriteringar.

2018

Oktober

 • Vi publicerade samtliga konton och relaterat innehåll som var kopplade till potentiell informationsverksamhet som vi hade hittat i vår tjänst sedan 2016. Detta var den första av många avslöjanden som vi sedermera har gjort i vårt offentliga arkiv med statligt uppbackad informationsverksamhet.

September

 • Vi bad allmänheten om återkoppling om en kommande utökning av policyn som gäller avhumaniserande språkbruk och tog detta under övervägande när vi uppdaterade våra regler.

Maj

 • Vi beslutade oss för att exkludera konton som vi misstänker kan vara automatiserade från målgrupper man kan tjäna pengar på, vilket innebär att vi inte visar annonser med dessa konton. Läs mer om hur vi identifierar automatiserade konton här.

Mars

 • Vi såg till att människor granskar allt innehåll som utgivare tjänar pengar på inom Amplify Pre-Roll och lanserade en helt ny policy om varumärkessäkerhet för programmet.

 • Jack kungjorde offentligt vår fasta föresats och metod för att göra X till en säker plats att vistas på.

 

Möjligheter

Vi inser hur viktigt det är med mätbara, varumärkessäkra annonsplaceringar, och vi jobbar med lösningar som syftar till att förbättra våra kontroller som är tillgängliga för annonsörer, våra mätmöjligheter och våra externa rapporter på detta område.

Är du beredd att sätta i gång?