Annonspolicy: Policy för varumärkessäkerhet

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Vad innebär policyn?

Vår varumärkessäkerhetspolicy bygger på grunden som har lagts i Xs regler för att främja säkra annonsupplevelser för alla användare och varumärken. Denna policy påverkar i vilket sammanhang vi visar annonser och omfattar men är inte begränsad till

 • sexuellt innehåll för vuxna
 • upphovsrätt och varumärken
 • hat eller extremt innehåll
 • hädelser & Stötande språk
 • begränsade och olagliga produkter och tjänster 
 • känsligt innehåll
 • spam, vilseledande och illasinnat innehåll
 • våldsamt, betänkligt eller explicit innehåll.

Utöver våra policyer om varumärkessäkerhet, som avgör var annonser placeras på X, har vi även annonseringspolicyer som avgör tillåtet innehåll i annonser och hur annonsörerna får bete sig på X. Läs mer om våra annonseringspolicyer här.
 

Hur gäller denna policy innehåll som ger intäkter via Amplify Pre-Roll?

Riktlinjerna som skisseras i de följande kategorierna omfattar exempel på innehåll som inte kvalificeras för intäktsgenerering via Amplify Pre-Roll-programmet för utgivare. Dessa riktlinjer gäller alla aspekter av intäktsbringande innehåll, däribland men inte begränsat till post-text, videoinnehåll, ljud och undertexter.

Sexuellt innehåll för vuxna

Innehåll där fokus anses vara vuxet eller provokativt, sexuellt suggestivt eller med nakna människor kvalificeras inte för intäktsgenerering via Amplify Pre-Roll.

Detta inkluderar (men är inte begränsat till): 

 • Avbildningar eller beskrivningar av sexakter, sexuella organ, sexleksaker och sexuella kroppsvätskor 
 • Sexuellt tankeväckande innehåll
 • Innehåll relaterat till eskorttjänster, prostitution,
 • Sex-fokuserade “dejting”-sidor  
 • Partiell eller full nakenhet 
 • Sidor och tjänster så som erotik, pornografi, etc. för vuxna.
 • Kläder & accessoarer med sexuella detaljer
 • Sexuellt stärkande tjänster
Upphovsrätt och varumärken

Innehåll som kan göra intrång i annans immateriella egendomsrätt eller som främjar försäljning av förfalskade varor kvalificeras inte för intäktsgenerering.

Detta inkluderar (men är inte begränsat till): 

 • Obehörig spridning av upphovsrättsligt skyddat material
 • Tjänster som kringgår tekniska kopieringsskydd
 • Missledande innehåll om märkesanknytning
 • Marknadsföring eller försäljning av piratkopierade varor eller obehörig tillgång till digitala varor.
Hatiskt eller extremistiskt innehåll

Innehåll som skulle kunna anses vara provocerande eller uppviglande till sin natur kvalificeras inte för intäktsgenerering. 

Innehåll som trakasserar, skämmer ut eller förolämpar en enskild person eller grupp på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, kast, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion, ålder, funktionsnedsättning, medicinskt/genetiskt tillstånd, veteranstatus, flyktingstatus eller invandrarstatus kvalificeras inte för intäktsgenerering. 

Detta inkluderar (men är inte begränsat till): 

 • Språk med syfte att förnedra, vanära eller skrämma en individ eller grupp som tillhör en skyddad klass
 • Marknadsföring av innehåll, glorifiering eller andra sätt kopplade till organisationer, grupper eller individer som marknadsför hatisk, kriminellt eller terroristiskt innehåll

Riktlinjerna ovan gäller även innehåll i nyhetskontext.

Svordomar och stötande språkbruk

Svordomar eller ordval som är avsedda att förolämpa andra kvalificeras inte för intäktsgenerering

Detta inkluderar (men är inte begränsat till):

 • Ocensurerad användning av förtal
 • Överdrivet censurerade svordomar

Intäktsgenerering kommer tas bort från innehåll som innehåller censurerat för tal, trots syftet bakom dess användning

Begränsade och olagliga produkter och tjänster

Innehåll som är fokuserat på olagliga eller begränsade produkter och tjänster kvalificeras inte för intäktsgenerering

Detta inkluderar (men är inte begränsat till):

 • Rekreationsdroger eller drogtillbehör
 • Tobak och relaterade produkter
 • Alkohol
 • Spel och dobbel
 • Försäljning av vapen och ammunition
 • Marknadsföring eller försäljning av produkter som härrör från utrotade arter

Riktlinjerna ovan gäller även innehåll i nyhetskontext.

Känsligt innehåll

Innehåll som är fokuserar på, framställer eller diskuterar känsliga händelser kvalificeras inte för intäktsgenerering.

Detta inkluderar (men är inte begränsat till):

 • Naturliga katastrofer
 • Benämningar om dödsfall (inklusive högprofilerade dödsfall)
 • Politiska uppror
 • Terrorist eller andra händelser med många förolyckade
 • Marknadsföring eller förhärligande av egentillfogade skador, ätstörningar

Riktlinjerna ovan gäller även innehåll i nyhetskontext, även i relation till tidskänsliga händelser och tragedier i verkligheten. Dessutom kvalificeras inte innehåll som anses vara falskt eller vilseledande enligt Xs regler för intäktsgenerering.

Spam, vilseledande och illasinnat innehåll

Alla utgivare som tjänar pengar via Amplify-programmet för utgivare måste följa Xs regler och policyer som rör plattformsmanipulation och spam.

Våldsamt, betänkligt eller explicit innehåll

Innehåll som anses vara våldsamt, gräsligt, blodigt eller chockerande kvalificeras inte för intäktsgenerering. Detta inkluderar diskussioner/bilder i nyhetskontext och tillfälliga avbildningar av våld och/eller dödsfall.

Riktlinjerna ovan om våldsamt, stötande och grafiskt innehåll ska beaktas när man försöker tjäna pengar på allt innehåll, däribland de följande kategorierna:

 • Fantastiskt och påhittat våld
 • Stötande/plumpt beteende, däribland synbar berusning
 • Utbildningsbilder och vetenskapliga bilder
 • Våldsamma videospel (spel med lemmar som dras av kroppen, närbilder på skott i huvudet, skvättande blod och hack och hugg med knivar) kvalificeras inte för intäktsgenerering via Amplify Pre-roll
  • Tips! Vi rekommenderar att man stänger av blodeffekter i spel om det går om man vill tjäna pengar via Amplify Pre-Roll-programmet.
 • Djur, däribland material som avbildar eller diskuterar skador på djur
 • Användning av vapen eller ammunition

I relation specifikt till Amplify Pre-Roll-programmet för utgivare är de videoformat och det innehåll som inte kvalificeras för intäktsgenerering bland andra dessa:

 • Korta videor som upprepas och som visar samma segment flera gånger.
  • Detta gäller GIF-bilder, bildvisningar, stroboskopbilder och statiska videor utan rörelse. 
 • Korta, beskurna segment som läggs upp, publiceras och används för intäkter i för hög grad.
 • Röst-posts och ljudinspelningar utan video/bilder.
   

Här finns ytterligare råd om Amplify Pre-Roll-programmet för utgivare, däribland kvalificeringskriterier för konton och information om hur dessa policyer upprätthålls.

Är du beredd att sätta i gång?