Siyasi İçerik Politikasından Haber Yayıncısı olarak muaf tutulma

Siyasi İçerik Politikamız uyarınca aşağıdaki kriterleri karşılayan haber yayıncıları; siyasi içeriklere, adaylara, siyasi partilere ya da seçimle iş başına gelmiş veya atanmış kamu görevlilerine atıfta bulunan reklamları yayımlayabilirler ancak reklamlara bu konuları savunan veya aksini savunan içerik ekleyemezler.

 • İletişim bilgileri web sitelerinde bulunmalıdır.
 • "Hakkında" bilgileri web sitelerinde bulunmalıdır.
 • Konuyla ilgilenen muhabir/editör bilgileri web sitelerinde bulunmalıdır.
 • Yayının arama yapılabilir arşivi web sitelerinde bulunmalıdır.
 • İçeriği öncelikle müşteri tarafından oluşturulan veya toplanan bir yayın platformu olmamalıdır.
 • Haber yayınlamaya tahsis edilmiş bir yayın olmalıdır.
 • Tek bir konunun savunuculuğuna tahsis edilmiş bir yayın olmamalıdır.
 • Yayının web sitesi, aşağıdaki şartlardan birini karşılamalıdır:
  • Küresel olarak reklam vermek için yayının web sitesinin dünya genelinde aylık en az 3 milyon benzersiz ziyaretçisi olmalıdır.
  • Belirli bir ülkede reklam vermek için yayının web sitesinin aylık en az 100.000 benzersiz ziyaretçisi olmalıdır.

Haber yayıncıları, bu muafiyetin geçerli olması için kendilerini tanımlamalı ve yukarıdaki kriterleri karşılamalıdırlar.

Bir kuruluşun "haber yayıncısı" statüsü, yalnızca bu politikada açıklanan kriterlere dayanır ve söz konusu kuruluşun savunduğu görüşlerin X tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Haber yayıncıları, X Reklamları Politikaları'na tabi olmaya devam eder. Bu politikalara siyasi içerikleri lehinde veya aleyhinde savunmak dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. X, X'ın Reklam Politikaları'nı ve Hizmet Şartları'nı veya Kuralları'nı ihlal etmekten dolayı bir haber yayıncısının muafiyetini dilediği zaman kaldırabilir. 

Başlarken

Başlamak için buradan başvurunuzu gönderin. Muaf tutulabilmek için reklamveren hesabınızın olması gerektiğini unutmayın.

Muaf tutulmak için ne yapmam gerekiyor?

Muafiyet başvurusunda bulunan tüzel kişiler aşağıdaki bilgilere giden bağlantıları sağlamalıdır:

 • Web sitesi
 • İletişim bilgileri bağlantısı
 • "Hakkında" sayfası bağlantısı
 • Konuyla ilgilenen muhabir/editör ekibinin bağlantısı
 • Arama yapılabilir arşiv bağlantısı

Haber yayıncılarından, reklam yayınlamak istedikleri pazarlardaki web sitelerinin aylık benzersiz ziyaretçi sayısını kanıtlamaları istenir.

Muafiyet başvurusunda bulunan tüm haber yayıncılarının, siyasi içerik reklamları yayımlamayı amaçladıkları bir veya birden fazla @kullanıcıadı sağlamaları gerekir. Haber yayıncıları, ilgili muhabir ve gazeteciler için @kullanıcıadları gönderebilir.

Gönderilen @kullanıcıadları için ek uygunluk gereklilikleri nelerdir?

Sertifikalı reklamlarla ilişkili kullanıcı adları, genel X Reklam politikalarının tamamının yanı sıra aşağıdaki gerekliliklere de uymalıdır:

 • Profil fotoğrafı, başlık fotoğrafı ve web sitesi @kullanıcıadının çevrimiçi varlığıyla tutarlı olmalıdır
 • Kişisel bilgiler, geçerli iletişim bilgilerinin sunulduğu bir web sitesini içermelidir
 • Kullanıcı adı, sertifikalı kuruluş ile ilişkili değilse kişisel bilgiler, aşağıdaki sorumluluk reddi beyanını içermelidir: "Sahibi: [sertifikalı kuruluş adı]"
 •  X Kuralları'na ve Hizmet Şartları'na uyma

İlişkili muhabir/gazetecilerin @kullanıcıadlarının aşağıdaki gereklilikleri de karşılaması gerekir:

 • Profilde gazeteci/yayıncının adı yer almalıdır.
 • Kişisel bilgilerde haber yayıncısıyla bağı belirtilmeli ve yayıncının web sitesine bağlantı olmalıdır.
 • Kişisel bilgilerde muhabir/gazeteci olduğu belirtilmelidir.
 • Muhabirin/gazetecinin ismi üst kurumun web sitesinde yer almalıdır.

Muafiyet başvurusunda bulunduktan sonra ne olur?

Başvuru tamamlanıp incelendikten sonra, gönderilen @kullanıcıadlarının yukarıda açıklanan kriterleri ve uygunluk gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı konusunda sizi bilgilendiririz. Bu işlem tamamlandıktan sonra başka bir gereklilik olmadan uygun @kullanıcıadlarından siyasi içerikli reklamları tanıtabilirsiniz. Muaf tutulmayan tüzel kişiler, buradan sertifika başvurusunda bulunabilirler.

Sorularınız mı var?

Siyasi İçerik Politikası Hakkında SSS sayfamızı ziyaret edin.

Başlamaya hazır mısınız?