Siyasi Reklamlarla İlgili Hüküm ve Koşullar

https://legal.twitter.com/ads-terms.html adresinden ulaşılabilen, yürürlükteki X Ana Hizmetler Sözleşmesi'nde yer alan hiçbir hususa bakılmaksızın, Müşteri'nin Program'a katılımı daima katılımın MSA'ya ve bu Siyasi Reklamlarla İlgili Hüküm ve Koşullar'a ("Siyasi Reklam Şartları") uygun olmasına bağlıdır. Bu Siyasi Reklam Şartları'nda kullanılan ve burada tanımlanmamış olan tanımlı terimler, MSA'da belirtildiği anlama sahip olacaktır. "Siyasi Reklamlar", Müşteri tarafından MSA ve bu Siyasi Reklam Şartları doğrultusunda Program'a sunulan ve https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/ads-content-policies/political-content.html adresinde yer alan X'in Siyasi İçerik Politikası'nda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere siyasi içerikli reklamlar ve siyasi kampanya reklamları da dahil olmak üzere Müşteri tarafından X platformunda satın alınan ya da yayılan tüm reklamları ifade etmektedir. Burada kullanıldığı şekliyle " Yürürlükteki Yasalar", Müşteri'nin reklamlarını yönlendirdiği tüm ülke, eyalet, il, şehir ve/veya bölgelerde ("Bölge") gösterildiği şekliyle Müşteri'nin Siyasi Reklamları için geçerli olan tüm yasalar, kurallar, politikalar ve düzenlemeler, gönüllü kurallar ve alakalı uygulama kurallarını ifade eder.

1. Müşteri ayrıca şunları da kabul, beyan ve taahhüt eder:

(a) Müşteri, yürürlükteki yasalar uyarınca Siyasi Reklamlar satın alma ve bunları ilgili Bölgede yayma iznine sahiptir.

(b) Müşteri, Siyasi Reklamveren Sertifikasyonu Uygulaması ("Sertifikasyon süreci") yoluyla Siyasi Reklamlar sunmak üzere başvuruda bulunarak Sertifikasyon süreci için başvuruda bulunan kişi veya kuruluş adına bu şartları beyan ve kabul etmeye yetkilidir.

(c) Müşteri tarafından sağlanan bilgiler gerçek ve doğrudur ve Müşteri, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda X'e derhal bildirimde bulunacaktır.

Siyasi Reklamlar, Siyasi Reklamları sunarken şu hususlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki yasalara uyacaktır: (i) açıklamalar, feragatnameler, etiketleme ve içerikle ilgili düzenlemeler; (ii) yabancı finansman ve müdahale; (iii) seçim yasağı dönemleri; (iv) harcama ve raporlama.

(e) Siyasi Reklamlar X Siyasi İçerik Politikası ile uyumlu olacaktır.

(f) Müşterinin Bölgenin vatandaşı, yasal olarak kabul edilmiş daimi ikametgah sahibi veya Müşteri'nin kuruluş olması hâlinde, kuruluşun Siyasi Reklamların gösterileceği ülkede yerleşiktir.

(g) Siyasi Reklamların ödenmesinde kullanılan fonların kaynağı, doğrudan veya dolaylı olarak diğer ülke vatandaşları tarafından ya da onlardan talep edilen, yönlendirilen, alınan veya yapılan katkılar, bağış harcamaları (bağımsız harcamalar dahil) ve masrafları değildir.

(h) Müşteri, X'in Hassas Kategorileri Hedefleme Politikası'na uyacak ve:         

       (i) Özel Hedef Kitle veya dönüşüm etkinliği oluşturmak için siyasi görüş ve/veya inançlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir hassas bilgiyi kullanmayacaktır.         

       (ii) Siyasi Reklamlar için hedef kitleyi, hassas bilgileri veya siyasi bağlantı ve/veya inançlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hassas bilgilerin çıkarımının yapılabileceği bilgileri kullanarak hedeflemeyecektir.

2. Müşteri, X Tüzel Kişiliklerini aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan Taleplere karşı tazmin edecek, savunacak ve masun tutacaktır:

(a) MSA'nın 8. bölümü uyarınca Siyasi Reklamlar

(b) Müşterinin veya Müşteri temsilcisinin bu Siyasi Reklam Şartları'nda belirtilen beyan ve taahhütlerini ihlal etmesi 

3. Müşteri şunları kabul eder ve anlar:

(a) Siyasi Reklamlar için X Reklamları ve Programlarının kullanımının yürürlükteki yasalara uygun olup olmadığını incelemek ve değerlendirmek yalnızca Müşteri'nin sorumluluğundadır.

(b) X, Siyasi Reklamlar yayınlamaya uygunluğunuzu doğrulamak amacıyla Müşteri'den geçerli sicil veya lisans dahil olmak üzere, ek bilgi talep edebilir ve bu bilgilerin alınmasını beklerken Siyasi Reklamları durdurabilir ya da uygunluğunuzu veya sertifikanızı iptal edebilir.  

(c) Müşteri; X'in yürürlükteki yasalara uymak, gerektiğinde bilgi taleplerine yanıt vermek ve siyasi reklamların şeffaflığını ve seçim güvenilirliğini başka şekillerde teşvik etmek amacıyla, kendi takdirine bağlı olarak, kamuya yapılan açıklamalar da dahil olmak üzere, Müşteri'nin Siyasi Reklamları hakkındaki bilgileri yerel makamlara ve kamuya sağlayabileceğini ve açıklayabileceğini kabul eder. Buna Siyasi Reklamlar, kimin sponsor olduğu ve ne kadar ödeme yapıldığı ve Müşterinin Sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak sağladığı bilgiler gibi veriler dahildir. X bu bilgileri beş (5) yıl süreyle veya açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli olan süre boyunca (hangisi daha uzunsa) saklayacaktır. X'in Siyasi Reklamlar ile ilgili bilgilerin açıklanması ve/veya yayınlanması konusunda Müşteri'ye önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur. Son olarak X, bilgileri sistemlerimizde mevcut olduğu şekilde yayınlayacaktır ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde bilgilerin şekli veya doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 (d) X, yetkili bir makamlardan gelen resmî talepler üzerine Siyasi Reklamları X Hizmeti'nden kaldırma hakkını saklı tutar ve X'in söz konusu kaldırma işlemi nedeniyle Müşteri'ye herhangi bir tazminat ödeme ya da fon iade etme yükümlülüğü yoktur.

 (e) X, MSA'da belirtilen haklarına uygun olarak Siyasi Reklamları dilediği zaman feshetme hakkını saklı tutar.

(f) X'in geçerli politikalarımız kapsamındaki haklarına ek olarak X, (i) Sertifikasyon süreci kapsamında yanlış bilgi verdiğinizi, (ii) X'in Siyasi İçerik Politikası'nı ihlal ettiğinizi ya da (iii) başka bir şekilde Programlar için uygun olmadığınızı makul bir şekilde tespit etmesi hâlinde, Sertifikasyonunuzu iptal edebilir ve reklamın durdurulması veya hesabın askıya alınması dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hesabınızla ilgili işlem yapabilir.