Oppdateringslogg for retningslinjene for X Ads

Retningslinjene for X Ads er i stadig utvikling for å gjenspeile det som skjer i verden og på X-plattformen. Denne oppdateringsloggen samler alle disse kontinuerlige endringene i retningslinjene for annonser.

Denne loggen gjenspeiler som oftest endringer i retningslinjene som påvirker hva som tillates og ikke tillates annonsert via X Ads. Eksempler på ting som kan bli inkludert, er oppdateringer av retningslinjene som forbyr en bestemt forretningsmodell, eller tilføyelse av landsspesifikke retningslinjer. Strukturelle endringer, for eksempel grammatiske endringer eller endringer i formateringen, blir ikke uten videre inkludert. 

Denne loggen erstatter ikke retningslinjene våre, og annonsører må alltid lese de relevante retningslinjesidene for å lære om eventuelle begrensninger eller få mer informasjon om retningslinjene. I tillegg har oversettelser et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Vil du se alt av informasjon om X sine retningslinjer for annonser, kan du gå til x.com/adspolicy.

2024

Februar

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i Taiwan med visse begrensninger

Januar

Retningslinjer for pengespill: Fysiske kasinoer er tillatt i Filipinene med begrensninger.

2023

November

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering av blokkjedespiill er tillatt i Australia og Tyskland med begrensninger.

Retningslinjer for politisk innhold: Annonser med politisk innhold og kampanjeannonser for Indonesia er tillatt med begrensninger.

Oktober

Retningslinjer for helsevesen:Markedsføring av reseptfrie medisiner er i Sør-Korea tillatt med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av portaler for finanstjenester er tillatt i Sør-Korea med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering av blokkjedespiill er tillatt i Storbritannia og Japan med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av CFDer målrettet Israel er tillatt med begrensninger.

September

Retningslinjer for politisk innhold: Politisk innhold og kampanjereklame målrettet Argentina, Colombia, Ecuador, Japan, Mexico, Peru og Storbritannia. er tillatt med restriksjoner.

Retningslinjer for politisk innhold: Annonser med politisk innhold for Brasil, Chile, og Israel er tillatt med begrensninger.

Juli

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kontantlån er tillatt med begrensninger i Mexico.

Retningslinjer for helsevesen: Kosmetiske inngrep er tillatt med begrensninger i Thailand.

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i Hongkong og Sør-Korea med visse begrensninger.

Retningslinjer for helsevesen: Annonser for apotek og reseptfrie legemidler er tillatt med restriksjoner i Sør-Afrika.

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for DeFi-produkter og -tjenester tillates med visse begrensninger.

Juni

Retningslinjer for pengespill: Annonser for sportsvedding er tillatt med begrensninger i Ghana.

Retningslinjer for politisk innhold: Promotering av annonser med politisk innhold er tillatt med visse begrensninger i Canada.

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt med begrensninger i Ghana, Kenya, Pakistan, Bosnia-Hercegovina, Nord-Makedonia og Serbia.

Mai

Retningslinjer for pengespill: Annonser for fysiske Pachinko-haller samt informasjon om fysisk Pachinko er tillatt med begrensninger.

Retningslinjer for helsevesen: Kosmetiske inngrep er tillatt med begrensninger i Japan.

Retningslinjer for pengespill: Annonser for pengespill samt aggregatorannonser i Canada, med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering av ikke-depotbaserte kryptolommebøker er tillatt med visse begrensninger i bestemte land.

Retningslinjer for pengespill: Annonser for nettbasert hesteveddeløp, lotterier og sjansespill er tillatt med begrensninger i Tyrkia.

Retningslinjer for pengespill: Annonser for nettkasinoer er tillatt med visse begrensninger i Nederland.

Mars

Narkotika og brukerutstyr: Annonsering av cannabis tillates med begrensninger i Thailand. Annonsører må være lisensiert og forhåndsgodkjent av X.

Retningslinjer for pengespill: Annonser for spill der pengeverdier brukes til adgang eller der pengeverdier er del av gevinsten, er tillatt målrettet mot USA, med begrensninger.

Retningslinjer for pengespill: Annonser for digitale lotterikurertjenester som kjøper lotterikuponger på vegne av en enkeltperson hos en lisensiert fysisk forhandler, er tillatt målrettet mot USA, med begrensninger.

Februar

Retningslinjer for pengespill: Annonser for gratis og betalingsbasert spilling med pengefrie premier verdt 1000 JPY eller mindre, er nå tillatt målrettet mot Japan, med begrensninger.

Trend Takeovers: Japanske pengespillannonsører kan bruke dette produktet med visse begrensninger.

Trend Takeovers +: Japanske pengespillannonsører kan bruke dette produktet med visse begrensninger.

Narkotika og brukerutstyr: Annonser for cannabis tillates med visse begrensninger i USA. Annonsører må være administrert og lisensiert.

Politisk innhold: Amerikansk politiske innholdsannonser er tillatt med begrensninger.

Januar

Bolig-, lån- og arbeidsmuligheter - Arbeid: Denne regelen er fjernet, siden tidligere målrettingsbegrensninger for arbeidsannonser ikke gjelder lenger. Navnet på regelen er endret til Bolig, lån og kreditt.

Upassende innhold: Retningslinjene er oppdatert for å fjerne bestemte COVID-19-begrensninger.

Saksbasert annonsering: Denne regelen er fjernet, siden tidligere begrensninger på årsaksbaserte annonser gjelder ikke lenger.

Trend Takeovers: Britiske alkoholannonsører kan bruke dette produktet med visse begrensninger.

Trend Takeover +: Britiske alkoholannonsører kan bruke dette produktet med visse begrensninger.


2022

Januar

Finansprodukter og -tjenester: Retningslinjer for finansaggregatorer (Australia): Bekreftet retningslinjen for finansaggregatorer

Retningslinjer for helsevesen: Trend Takeover + tillater nå markedsføring av medisinske produkter og tjenester i USA.

Retningslinjer for helsevesen: Trend Takeover tillater nå markedsføring av tjenester for telemedisin i USA.

Februar

Alkoholrelatert innhold: Annonsering for alkohol er tillatt i Bolivia.

Pengespill: Annonser relatert til pengespill og aggretorer er tillatt i USA med visse begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i Storbritannia, Frankrike og Tyskland med visse begrensninger.

Mars

Statsmedier: Statstilknyttede mediekontoer som utelukkende er viet innhold relatert til underholdning, sport og reiseliv, er forbudt.

April

Retningslinjer for Trend Takeover: Australske alkoholannonsører kan bruke Trend Takeover+, med forbehold om begrensninger, og kun med forhåndsgodkjenning fra X.

Finansprodukter og -tjenester: Krav for annonsering av finansielle produkter og tjenester rettet mot Storbritannia har blitt oppdatert.

Pengespill: Annonser for vedding på enkeltstående sportsarrangementer er tillatt med visse begrensninger i Canada.

Mai

Pengespill: Annonsering for nettbaserte pengespill, fysiske pengespill, nettbaserte kasinospill, lotería nacional, pronósticos deportivos og tilknytninger er tillatt i Mexico, med visse begrensninger.

Retningslinjer for Trend Takeover: Annonser for pengespill er nå tillatt i Mexico, med visse begrensninger.

Pengespill: Annonser for pengespillrelatert innhold er tillatt i Brasil, men med visse begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kryptovalutabørser, kryptolommeboktjenester, kryptokiosker, -minibanker og kryptbetalingskort eller -kredittkort er tillatt i Saudi-Arabia, Kuwait, Tyrkia og Irland, men med visse begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kryptovalutabørser, kryptolommeboktjenester, kryptokiosker, -minibanker og kryptbetalingskort eller -kredittkort kan ikke lenger målrette Singapore.

Retningslinjer knyttet til upassende innhold: Markedsføring av innhold som fremmer påstander eller tjenester som forsøker å endre en persons seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, er forbudt på global basis.

Juni

Retningslinjer for helsevesen: Annonsering av telemedisin er tillatt med visse begrensninger i Japan.

Juli

Retningslinjer for helsevesen: Kravene for annonsering av reseptfrie legemidler rettet mot Storbritannia har blitt klarere. Retningslinjene har dessuten blitt oppdatert for å utvide kvalifiseringskravene for legemiddelannonsører som målretter mot Storbritannia, og innføre en arbeidsflyt for sertifisering som gjør det mulig for annonsører av kliniske studier å målrette mot Storbritannia.

Pengespill: Annonser for pengespillrelatert innhold på og utenfor nett er tillatt i Canada, men med visse begrensninger.

Retningslinjer for Trend Takeover: Annonsører for vedding på sport i USA kan bruke Trend Takeover+ og Trend Takeover med visse begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kryptovalutabørser, kryptolommeboktjenester, kryptokiosker, -minibanker og kryptbetalingskort eller -kredittkort er tillatt i Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Polen, Romania, Italia, Nigeria, Sør-Afrika, Sveits, Spania og De forente arabiske emirater med visse begrensninger.

Pengespill: Annonser fra lisensierte leverandører av pengespilltjenester er tillatt med visse begrensninger i Tyskland.

August 

Retningslinjer for Trend Takeover: Meksikanske alkoholannonsører har lov til å bruke dette produktet med visse begrensninger.

Retningslinjer for varemerkesikkerhet: Oppdaterte retningslinjene med tilleggsinformasjon under hver kategori.

September

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering av kryptobørser, kryptolommeboktjenester, kryptokiosker/minibanker og kryptodebet-/kredittkort er tillatt i Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Tsjekkia, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Finland, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jamaica, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Peru, Sverige, Trinidad Tobago, Uruguay, Vietnam og Venezuela, med visse begrensninger.  

Retningslinjer for ulovlige produkter og tjenester: Reklame for morsmelkerstatningsprodukter for spedbarn opp til 12 måneder er forbudt i Australia og New Zealand.

Oktober

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av blokkjedespill knyttet til digitale eierskapsbevis (NFT) eller kryptovaluta er tillatt i Brasil og USA, med visse begrensninger.

November

Pengespill: Annonser for pengespillrelatert innhold er tillatt i India, med visse begrensninger.

Pengespill: Annonser for sportsvedding er tillatt i Polen, med visse begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i Danmark, Israel, Nederland og Portugal med begrensninger.

Pengespill: Annonser for sportsvedding er tillatt i Tyrkia, med visse begrensninger.

Pengespill: Annonser for nettbaserte pengespill (nettkasinoer, poker, sportsvedding, fantasy-sport, lotterier, veddeløp) er tillatt i Argentina, med visse begrensninger. 

Retningslinjer for Trend Takeover: Annonser for pengespill er nå tillatt i Argentina, med visse begrensninger.

Pengespill: Annonser for sportsvedding er tillatt i Ecuador, med visse begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i Egypt, Marokko, Oman, Tanzania, Uganda og Zambia med begrensninger.

Desember

Alkoholrelatert innhold: Annonsering av alkoholinnhold er tillatt i Malaysia, underlagt begrensninger.


2021

Mars

Pengespill: Annonser for nettbasert kasino er tillatt med visse begrensninger i USA.

Alkoholrelatert innhold: All annonsering for alkoholholdige produkter er forbudt i Thailand.

April

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering for finansprodukter og -tjenester er tillatt i Vietnam.

Pengespill: Annonser for fysiske kasinoer er tillatt med visse begrensninger i USA.

Pengespill: Annonser for hesteveddeløp på nett er tillatt med visse begrensninger i USA.

Mai

Finansprodukter og -tjenester: Autoriserte kredittkortnettverk har lov å annonsere i Paraguay.

Juni

Retningslinjer for helsevesen: Annonsering for offentlig godkjent medisinsk utstyr er tillatt med visse begrensninger i Japan.

Juli

Retningslinjer for helsevesen: Annonser for telemedisintjenester målrettet mot USA er tillatt hvis annonsøren har fått godkjenning på forhånd.

Pengespill: Lisensierte fysiske kasinoer er tillatt i Australia. Nettspill i kasinostil, veddemål på nettet om lotteriresultater («syntetiske lotterier»), strakslotteri på nettet og nettskrapelodd er forbudt i Australia.

Upassende innhold: Retningslinjene har blitt oppdatert for å tillate alle klienter å kjøre kampanjer med indirekte eller direkte referanser til COVID-19/koronavirus, med visse begrensninger.

August

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering for lisensiert valutahandel, kapitalforvaltning, kredittvurderingstjenester og børshandelstjenester er nå tillatt for Hongkong

Oppdaterte retningslinjer for annonser knyttet til slanking:

Innhold som er forbudt for mindreårige: Annonsører kan ikke målrette annonser for slankeprodukter og -tjenester mot mindreårige, ei heller innhold som omhandler slanking. Vi har også oppdatert definisjonen vår av hva som regnes som helse- og velværetilskudd.

Uakseptabel forretningspraksis: Annonsører kan ikke bruke villedende før-og-etter-bilder eller innhold som med rimelighet kan regnes som å ha til hensikt å få kunden til å føle skam over egen kropp. Annonsører kan heller ikke fremme usunt eller farlig spisemønster eller spiseforstyrrelser.

Helse: Annonsører kan ikke reklamere for farlig kosttilskudd som ligner på reseptbelagte legemidler eller påstår at de får slanking eller muskeløkning til å skje raskere.

September

Pengespill:Annonser for nettbaserte og fysiske poker-reklamer er tillatt med visse begrensninger i USA.

Oktober

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av digitale eierskapsbevis (NFT) og relaterte produkter er tillatt, med visse begrensninger.

Trend Takeover +: Trend Takeover+ tillater nå markedsføring av alkohol i Brasil (kun for alkoholdige drikker under 13 %)

November

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i enkelte land med visse begrensninger.

Pengespill: Annonser for fysisk vedding på sport er tillatt med visse begrensninger i USA

Pengespill: Annonser for fysisk hesteveddeløp er tillatt med visse begrensninger i USA.

2020

Januar

Finansprodukter og -tjenester: Annonsører godkjent av Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tillates å annonsere for P2P-lån (Peer-to-Peer lending) i Indonesia.

Pengespill: Annonsører godkjent av kenyanske pengespillmyndigheter tillates å annonsere i Kenya, men med visse begrensninger.

Pengespill: Annonsører godkjent av nigerianske pengespillmyndigheter tillates å annonsere i Nigeria, men med visse begrensninger.

Mars

Som respons på COVID-19-pandemien har retningslinjene for X Ads blitt oppdatert for å gjenspeile endringene i situasjonen globalt. 

Retningslinjer for innhold i annonser: COVID-19-pandemien ble definert som en sensitiv hendelse. Innhold som omtaler eller fokuserer på COVID-19, kan derfor ikke brukes til å generere inntekter gjennom Amplify-utgiverprogrammet.

Upassende innhold: De eksisterende retningslinjene for upassende innhold ble oppdatert spesifikt i henhold til COVID-19: 

– Annonser for munnbind og alkoholholdig hånddesinfeksjon forbys på global basis. 

– Offentlige kunngjøringer relatert til COVID-19 fra myndigheter og overnasjonale organer tillates.

– Nyhetsbedrifter som for øyeblikket har unntak fra retningslinjene for politisk innhold, tillates å annonsere for innhold relatert til COVID-19.

– Enkelte klarerte organisasjoner som har et eksisterende partnerskap med X sitt retningslinjeteam, tillates å annonsere for innhold relatert til COVID-19. 

Upassende innhold: Villedende syntetisk eller manipulert innhold og appropriasjon av hashtagger relatert til sensitive hendelser forbys.

Statsmedier: Annonser for innhold fra nyhetsmedier kontrollert av statlige myndigheter forbys. 

April

Pengespill: Annonser for alt pengespillrelatert innhold forbys i Spania. 

Upassende innhold: De eksisterende retningslinjene for innhold relatert til COVID-19 ble oppdatert:

    – Administrerte annonsører tillates å nevne COVID-19 forutsatt at budskapet fokuserer på selskapets respons eller

      støtte til lokalsamfunn. 

    – Annonsører må også overholde andre begrensninger i retningslinjene for upassende innhold. 

Statsmedier: Retningslinjene ble oppdatert for å forby annonsører som rapporterer på vegne av eller er direkte tilknyttet nyhetsmedier kontrollert av statlige myndigheter.

Juni

Pengespillinnhold: Annonser for pengespillrelatert innhold er tillatt i Spania , men med visse begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Finansforetak som ønsker å målrette seg mot Tyrkia, må innhente tillatelse fra X før de annonserer.

Juli

Annonser om muligheter for bolig, lån og arbeid: Annonsører med annonser relatert til bolig, lån og arbeid må innhente tillatelse fra X før de målretter seg mot USA og Canada.

Antidiskriminerende målretting: Annonsører kan ikke diskriminere mot kunder i målrettingen av annonser.

Retningslinjer for kvalitet: De redaksjonelle retningslinjene for nettadressen til kundebiografier har blitt gjort klarere. 

August

Upassende innhold: De globale retningslinjene for promotering av ikke-medisinske munnbind ble gjort mindre strenge. Forbudet mot å annonsere for medisinske munnbind opprettholdes. 

September

        Trend Takeover-retningslinjer: Retningslinjene for innhold ble oppdatert for å forby kjøp av hashtagger relatert til politiske begivenheter av generell interesse.

        Trend Takeovers:  US Daily Fantasy Sports-annonsører kan bruke dette produktet med visse begrensninger.

        Trend Takeover +:  US Daily Fantasy Sports-annonsører kan bruke dette produktet med visse begrensninger.

        Upassende innhold: Oppdaterte retningslinjer for å forby innhold relatert til koordinert skadelig aktivitet.

November

Retningslinjer for helsevesen: Annonsering av Telemedicine er tillatt i India, hvis det er forhåndsautorisert av X.

Retningslinjer for helsevesen: Annonsører av medisinsk utstyr er tillatt i Tyskland: 20. november 2020

Finansprodukter og -tjenester: Annonsører for utenlandske valutavekslingsprodukter og -tjenester må først få autorisasjon fra Kenya Capital Market Authority (CMA) for å kunne målrette annonser mot Kenya.

Finansprodukter og -tjenester: Annonsører av bankprodukter eller -tjenester må først få autorisasjon fra Central Bank of Kenya (CBK) for å kunne målrette annonser mot Kenya.

2019

I november 2019 ble alle politiske annonser forbudt på X. Alle loggede endringer i retningslinjene for politisk innhold fra før forbudet i november 2019 gjenspeiler endringer gjort i de forrige retningslinjene. 

Februar

Kontokvalifisering: Arabisk ble et støttet språk i selvbetjent annonsering. 

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for finansprodukter og -tjenester tillates med visse begrensninger i Hellas. 

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Frankrike og tillates med visse begrensninger i EU, Australia og India.

Mars

Narkotika og brukerutstyr: Annonser for cannabis tillates med visse begrensninger i Canada. Annonsører må være lisensiert av Health Canada.

Juni

Pengespill: Annonsører godkjent av colombianske pengespillmyndigheter tillates å annonsere i Colombia.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Canada.

Juli

Retningslinjer for innhold i annonser: Amplify-utgivernes retningslinjer for inntektsgenerering basert på nettsøppel og videoer ble oppdatert. 

Politisk innhold: Annonser relatert til politiske kampanjer i Japan begrenses til bare politiske partier. Andre annonsører forbys å kjøre politiske annonser.

Retningslinjer for kvalitet: De redaksjonelle retningslinjene for nettadressen til kundebiografier har blitt oppdatert.

August

Statsmedier: Annonser fra statskontrollerte nyhetsmedier forbys på global basis. 

September

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for differansekontrakter (CFD, Contracts for Difference) tillates med visse begrensninger i land der vi tillater finansprodukter og -tjenester.

Pengespill: Tredjeparts promotering av statskontrollert tipping fra kvalifiserte annonsører tillates i Japan.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Singapore.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold tillates med visse begrensninger i Canada.

Oktober

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Canada. 

Statsmedier: Nyhetsmedier som kontrolleres økonomisk eller redaksjonelt av statlige myndigheter, forbys å annonsere.

November

Saksbasert annonsering: Annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller oppfordrer folk til å handle i forbindelse med visse saker, begrenses og krever sertifisering på global basis. 

Narkotika og brukerutstyr: Annonser for ikke-spiselige CBD-produkter tillates med visse begrensninger i USA.

Utrydningstruede arter: Listen med eksempler på utrydningstruede arter ble oppdatert.

Kvalifiserte land og territorier: Annonsører med selvbetjente annonser tillates å målrette annonser mot Kuwait, men med språklige begrensninger. 

Produkter og tjenester relatert til helse og legemidler: Avsnittet «Medisinske og kosmetiske tjenester» ble endret for å være i tråd med de nye retningslinjene for saksbasert annonsering.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys på plattformen på global basis. Kvalifiserte nyhetsutgivere kan innvilges unntak fra disse retningslinjene. 

Desember

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kontantlån og P2P-tjenester forbys på global basis. 

Kriteriene for søkeordmålretting og konverteringssporing og tilpassede målgrupper ble oppdatert for USA for å være i tråd med begrensningene av politisk innhold. 

Er du klar til å komme i gang?