Retningslinjer og gode fremgangsmåter for annonsering av potensielt støtende innhold

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Retningslinjer for X Ads

Disse retningslinjene gjelder for Xs betalte annonseringsprodukter – det vil si posts, trender og kontoer merket med et gult eller lilla merke.

Klikk her for å få mer informasjon om Xs retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra X.

Oppdatert 13. november 2013

X tilbyr en plattform der brukerne kan dele og motta et rikholdig utvalg ideer og innhold, og vi ønsker å legge til rette for at brukerne skal ha mulighet til å uttrykke seg.

Annonsørene på X har tilgang til en rekke målrettingsalternativer for å promotere postene sine for en større målgruppe. Annonsørene på X har dermed muligheten til å nå ut til en større målgruppe enn utelukkende de brukerne som velger å følge kontoene deres.

I denne artikkelen finner du informasjon om gode fremgangsmåter og X-retningslinjene som er utformet for å hjelpe annonsørene slik at de ikke støter brukerne sine med vulgært eller uanstendig innhold.

X har utarbeidet retningslinjer for sensitivt innhold det ikke er tillatt å promotere. Du finner mer informasjon om disse retningslinjene i retningslinjene for X Ads.

Målrett mot de riktige målgruppene

Tenk gjennom hvilke målgrupper du kan nå ut til gjennom X-annonser. Når du konfigurerer en kampanje, må du vite hvilke målgrupper du kan nå ut til, og tilpasse målrettingen og budskapet på en passende måte.

Målretting av promoterte posts mot brukere som har likhetstrekk med følgerne dine

  • Hvis du promoterer posts i tidslinjene til brukere som ikke følger deg, kan du risikere at brukerne misforstår innholdet og oppfatter det som støtende eller upassende ettersom riktig kontekst mangler. Hvis du tror at brukere som har likhetstrekk med følgerne dine, kan oppfatte budskapet ditt som støtende, eller du tror det kan bli feiltolket, er det lurt å målrette postene bare mot følgerne dine.
  • X blir brukt av folk i alle aldre og fra alle samfunnslag, som har svært ulike interesser og forskjellige grader av følsomhet. Ha dette i tankene når du vurderer hvilke posts du skal målrette mot brukere som har likhetstrekk med følgerne dine.
Merknad: I henhold til Xs retningslinjer for annonsering er det ikke tillatt å promotere innhold der det oppmuntres til hat eller vold.

Målretting av promoterte posts mot søkeresultater

  • Overvåk søkeordene i kampanjene dine. Følg med på det som skjer i verden som kan være relatert til søkeordene du målretter mot, og oppdater kampanjene dine i henhold til dette. På denne måten kan du unngå at de promoterte postene dine blir vist når brukere søker etter sensitive nyhetssaker.
  • Uanstendige søkeord og søkeord som kan knyttes til hat eller vold, kan bli deaktivert. Du ser et varsel i kampanjegrensesnittet ditt hvis du legger til et deaktivert søkeord i en kampanje.
Merknad: I henhold til Xs retningslinjer for annonsering er det ikke tillatt å målrette mot målgrupper som sannsynligvis kan bli støtt av produktet eller tjenesten du promoterer.

Promoterte trender

  • Promoterte trender er synlige for alle brukerne i området trenden kjøres i.
  • Ikke velg hashtagger eller ord som er upassende for visse målgrupper eller aldersgrupper. Tekst- og medieinnholdet i posten som er tilknyttet den promoterte trenden, må passe for alle målgrupper.

Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør og kontoen eller postene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp?-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i denne artikkelen om rapportering av X-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for X Ads samt Xs regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på X og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.