Spionprogram och olaglig hackning

Vad säger policyn?

Försäljning och marknadsföring av spionprogram och olaglig hackning är förbjuden på Xs annonsplattform över hela världen. Vilka produkter och tjänster berörs av den här policyn?

Policyn omfattar, men är inte begränsad till följande:

  • Program och utrustning som möjliggör otillåten tillgång till eller inkräktar på en persons privatliv utan tillåtelse. Hit räknas spionprogramprodukter, telefonavlyssning samt intrång i samtal och textmeddelanden.
  • Utrustning för att olagligt få åtkomst till eller manipulera program, servrar, maskinvara eller webbplatser.
  • Program eller verktyg som används för att underlätta olaglig hackning av medier eller åsidosätta digitala innehållshanteringssystem.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Den här policyn gäller X Ads i hela världen.

Vad behöver annonsörer känna till om policyn?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär att du är ålagd att följande gällande lagar och regelverk beträffande annonsering.

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller posts som för närvarande genomgår granskning och du vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Om du inte är annonsör men vill uppmärksamma oss på annonser som kan vara i strid med dessa policyer, kan du använda formulären i vårt hjälpcenter för att rapportera en annons.

Om du är intresserad av att annonsera på X och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.