Politikker for X Ads

Du kan se tilgængelige oversættelser af denne artikel ved at vælge et sprog nederst i højre hjørne af denne side.Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker.Den engelske version er gældende og bør være din reference i tilfælde af konflikt mellem en oversættelse og den engelske version.

Oversigt

Denne regel gælder alle Xsbetalte annonceprodukter. 

Annoncører på X er ansvarlige for deres X-annoncer.Det betyder, at de skal overholde alle gældende love og regler, udforme redelige annoncer og agere forsvarligt og respektfuldt.I denne artikel beskrives vores annonceringspolitikker.Vores regler kræver, at du følger loven, men det er ikke etlovligt råd.

Annoncørerne skal ud over politikkerne for X Ads overholde Xs vilkår for anvendelseX-reglerne og alle politikkerne i vores hjælpecenter, som gælder for brugen af vores tjenester.Giv dig tid til at læse dem.

 

Godkendelse til X Ads

Når annoncører på X promoverer indhold med X Ads, gennemgår deres konto og indhold en godkendelsesproces.Godkendelsesprocessen er udviklet til at understøtte kvaliteten af og sikkerheden på X Ads-platformen.Denne proces hjælper X med at kontrollere, at annoncører overholder vores annonceringsregler.Lær mere om vores godkendelsesproces.

 
Politikker om annonceindhold
Produktpolitikker
Kampagneovervejelse

Politikker om annonceindhold

Bemærk:Visse brancher og brancheforeninger har deres egne selvregulerende regler for annoncering og markedsføring. Annoncører, der er medlem af sådanne foreninger, bør bruge disse regler samt Xs politikker for at sikre korrekt annonceringspraksis.

Eksempel: Annoncører i Storbritannien skal være opmærksomme på yderligere markedsføringsregler, der kan være gældende. Der kan indhentes yderligere oplysninger herom i CAP Code samt i de ressourcer, der stilles til rådighed af Advertising Standards Authority.

Kampagneovervejelser

 

X Ads-offboarding

X følger fastlagte processer og principper ved fjernelse af annoncører fra X Ads-platformen.Vi kalder processen "offboarding", og vi bestræber os på at gøre den så gennemskuelig og problemfri som muligt for alle involverede.Lær mere om offboarding.

 

Opdateringslog vedrørende X Ads-politikken

Dennelogvil vise ændringer i regler, der påvirker, hvad der er og ikke er tilladt at blive annonceret via X Ads.

Klar til at komme i gang?