Godkjenning i X Ads

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk i nedre høyre hjørne av denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Xs betalte annonseringsprodukter, som vil si posts, trender og kontoer.

For mer informasjon om Xs betalte annonseringsprodukter, klikk her

Vil du ha informasjon om Xs andre retningslinjer, kan du klikke her.

Når annonsører på X velger å promotere innholdet sitt med X Ads, må kontoen og innholdet deres først godkjennes. Hensikten bak godkjenningsprosessen er å sikre høy kvalitet og god sikkerhet på X Ads-plattformen. Denne godkjenningsprosessen hjelper X med å kontrollere at annonsørene samsvarer med våre retningslinjer for annonsering.

Hvordan foregår godkjenningsprosessen av annonseinnhold?

X-annonsene kan bli gjennomgått før de vises i kampanjer. Annonsene blir automatisk sendt inn til godkjenning på bakgrunn av kontoens annonseringsstatus, tidligere bruk av X og andre faktorer som endres med tiden. Godkjenningsprosessen tar som regel med i betraktning hvordan en konto bruker X, profilen, innholdet og målgruppen, inkl. aktive eller planlagte annonseringskampanjer.

Hva kan forekomme når annonser er under godkjenning?

Gjennomsyn av promoterte annonser

posts kan markeres for gjennomsyn når annonsøren velger dem ut til å bli inkludert i en kampanje med promoterte annonser. Posts som blir gjennomgått, kan ikke kjøre i kampanjene de er tatt med i. Når en post er godkjent for annonsering, vil den begynne på kjøre øyeblikkelig og kan inkluderes i nye kampanjer. Hvis en post ikke godkjennes for annonsering, kan den ikke tas med i X Ads-kampanjer.

Merk: Utenfor X Ads blir ingen aspekter ved en post endret i forbindelse med gjennomgangen. Følgerne ser posten uavhengig av om den godkjennes for promotering eller ikke. Hvis annonsekontoen bryter Xs bruksvilkår, kan den stenges fra tjenesten i tillegg til å fjernes fra X Ads-plattformen.

Follower Ads gjennomsyn

X-kontoer kan merkes for gjennomsyn når de blir registrert for X Ads, og når som helst under annonseringen. Under gjennomgangen av en konto blir aktive annonsekampanjer midlertidig stanset. Det samme gjelder kampanjer som eventuelt opprettes mens kontoen blir gjennomgått. Når en konto blir godkjent for annonsering, blir eventuelle kampanjer som var aktive tidligere, aktivert igjen. Hvis en konto ikke blir godkjent, kan den ikke lenger bruke X Ads-tjenesten, og alle kampanjene blir stanset.

Merk: Utenfor X Ads blir ingen aspekter ved en post endret i forbindelse med gjennomgangen. Hvis en annonsekonto bryter med Xs bruksvilkår, kan den stenges fra tjenesten i tillegg til å fjernes fra X Ads-plattformen.

Relaterte ressurser

Har du spørsmål eller tilbakemelding?

Hvis du er en annonsør som har konto eller posts under gjennomsyn og du ønsker å se status for godkjenningsprosessen eller be om fremskyndet gjennomsyn, kan du logge inn på ads.twitter.com og sende en støttemelding ved bruk av Hjelp-funksjonen. øverst til høyre på dashboardet for annonser.

I denne artikkelen om rapportering av X-annonser kan du lese mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser. Bruk skjemaet for rapportering av annonser til å rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Gjennom X Ads-retningslinjene,  X-reglene og  bruksvilkårene vil vi undersøke rapporterte brudd og velge passende handling.

Hvis du er interessert i å annonsere på X og vil lære mer, besøk business.twitter.com.

Klar for å komme i gang?