Policyer för X Ads

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Översikt

Denna policy gäller alla Xs betalda annonseringsprodukter.  

Annonsörer på X ansvarar för sina X Ads-annonser. Det innebär att de måste följa aktuella lagar och regelverk, skapa sanningsenliga annonser och annonsera på ett säkert och respektfullt sätt. I den här artikeln beskrivs våra annonseringspolicyer. Enligt våra policyer är du ålagd att följa lagen, men de utgör inte juridiska råd.

Utöver policyerna för X Ads måste annonsörerna följa Xs användarvillkorregler och samtliga policyer som finns i vårt hjälpcentrum som rör användningen av våra tjänster. Ägna en stund åt att läsa igenom dem.

 

X Ads-godkännande

När annonsörer på X väljer att marknadsföra sitt innehåll i X Ads genomgår deras konto och innehåll en godkännandeprocess. Tanken med den är att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet på X Ads-plattformen. Genom processen får X möjlighet att kontrollera att annonsörer uppfyller våra annonseringspolicyer. Läs mer om godkännandeprocessen.

 
Policyer om annonsinnehåll
Produktpolicyer
Kampanjöverväganden

Policyer om annonsinnehåll

Obs! Vissa branscher och handelsorganisationer har egna, självreglerande regelverk för annonsering och marknadsföring. Annonsörer på X som är medlemmar i sådana organisationer bör utöver Xs policyer följa dessa regelverk för att få vägledning om lämpliga annonseringsmetoder.

Exempel: Annonsörer i Förenade kungariket bör vara medvetna om ytterligare maknadsregleringar som kan tänkas gälla. Mer information som kan vara till nytta finns i CAP Codeoch resurserna som Advertising Standards Authority tillhandahåller.

Kampanjöverväganden

 

Avpollettering från X Ads

X tillämpar vissa processer och principer när annonsörer tas bort från X Ads-plattformen. Vi kallar den här processen ”avpollettering”, och målet är att den ska vara så tydlig och smidig som möjligt för alla inblandade. Läs mer om avpollettering.

 

X Ads logg med policyuppdateringar

Denna logg beskriver policyförändringar som påverkar vad man får och inte får marknadsföra via X Ads.

Är du beredd att sätta i gång?