Om X Ads-godkännande

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Policyn avser Xs betalda annonseringsprodukter, det vill säga posts, trender och konton.

Här finns mer information om Xs betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Xs övriga policyer.

När annonsörer på X väljer att marknadsföra sitt innehåll i X Ads genomgår deras konto och innehåll en godkännandeprocess. Tanken med den är att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet på X Ads-plattformen. Genom processen får X möjlighet att kontrollera att annonsörer uppfyller våra annonseringspolicyer.

Vad innebär godkännandeprocessen för annonsering?

Annonser i X Ads kan genomgå granskning innan de får köras i kampanjer. De skickas automatiskt in för godkännande baserat på faktorer som kontots annonseringsstatus, tidigare användning av X och andra föränderliga faktorer. Under granskningen tittar vi vanligtvis närmare på hur ett konto använder X, dess profil, dess innehåll och inriktningen på aktiva eller planerade annonskampanjer.

Vad kan hända när annonser granskas?

Granskning av marknadsförda annonser

posts kan väljas ut för granskning när en annonsör har valt att de ska ingå i en kampanj med marknadsförda annonser. Posts som genomgår granskning kan inte användas i kampanjer där de har lagts in. När en post har godkänts för annonsering körs den genast igen, och den kan ingå i nya kampanjer. Om en post inte godkänns för annonsering får den inte tas med i X Ads-kampanjer.

Obs! Även om en post genomgår granskning inför annonsering på X påverkas den inte i övrigt. Följare kan se posten oavsett om den godkänns för annonsering eller ej. Om det visar sig att ett annonseringskonto bryter mot Xs användarvillkor kan det leda till att det inte bara tas bort från X Ads-plattformen, utan dessutom stängs av från tjänsten.

Granskningen av följarannonser

X-konton kan väljas ut till granskning i samband med att de registrerar sig för X Ads, men även senare under pågående annonsering. Under kontogranskningen pausas alla aktiva annonskampanjer. Dessutom pausas eventuella kampanjer som skapas medan kontot genomgår granskning. När ett konto har godkänts för annonsering startas tidigare aktiva kampanjer på nytt. Om ett konto inte godkänns får det inte längre använda X Ads och alla kampanjer stoppas.

Obs! Även om ett konto genomgår granskning inför annonsering på X påverkas det inte i övrigt. Om det visar sig att ett annonseringskonto bryter mot Xs användarvillkor kan det leda till att det inte bara tas bort från X Ads-plattformen, utan dessutom stängs av från tjänsten.

Relaterade resurser

Har du några frågor eller kommentarer?

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen kan du logga in på ads.twitter.com och skapa ett supportärende via Hjälp-knappen längst upp till höger i annonskontrollpanelen.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser i X Ads. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för X AdsXs regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på X och vill veta mer.

Är du beredd att sätta i gång?