X Reklam politikaları

Bu sayfanın sağ alt köşesinden bir dil seçerek bu makalenin mevcut çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Kolaylık sağlamak üzere sunulan çeviriler, politikalarımızın içeriğini değiştirme amacını taşımamaktadır. İngilizce sürüm ile çeviri arasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce sürüm esas alınır ve referans olarak kullanmanız gereken sürüm İngilizce sürümdür.

Genel Bakış

Bu politika, X'ın tüm ücretli reklam ürünleri için geçerlidir.  

X'daki reklamverenler kendi X Reklamları'ndan sorumludur. Bu, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, dürüst reklamlar oluşturmak ve güvenli ve saygılı bir şekilde reklam yapmak anlamına gelir. Bu makalede reklam politikalarımız açıklanmaktadır. Politikalarımız yasalara uymanızı gerektirmekle birlikte yasal öneri niteliği taşımazlar.

Reklamverenler, X Reklamları Politikaları'na ek olarak, X’ın Hizmet Şartları'na, X Kuralları'na ve Yardım Merkezimizde bulunan ve hizmetlerimizin kullanımını yöneten tüm politikalara uymak zorundadır. Lütfen bunları incelemek için zaman ayırın.

 

X Reklamları Onayı

X'daki reklamverenler, içeriklerini X Reklamları'nı kullanarak tanıtmayı tercih ettiğinde, hesapları ve içerikleri bir onay sürecine tabi tutulur. Onay süreci, X Reklamları platformunun kalitesini ve güvenliğini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu süreç X'ın, reklamverenlerin reklam politikalarımıza uyup uymadığını denetlemesine yardımcı olur. Onay sürecimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

 
Reklam İçeriği Politikaları
Ürün Politikaları
Kampanya Açıklamaları

Reklam İçeriği Politikaları

Not: Bazı sanayi ve ticaret birliklerinin reklam ve pazarlamaya yönelik kendilerine ait öz denetim kuralları vardır. X'daki, bu kuruluşlara üye olan reklamverenlerin, uygun reklam uygulamaları hakkında bilgi almak için X politikalarının yanı sıra bu kurallara da göz atmaları gerekir.

Örnek: Birleşik Krallık'taki reklamverenler, geçerli olabilecek ek pazarlama düzenlemelerine de dikkat etmelidir. Yararlı bulabileceğiniz ayrıntılı bilgilere CAP Kuralları ve Reklam Standartları Kurumu tarafından sunulan kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Ürün Politikaları

Kampanya Açıklamaları

 

X Reklamları'nı Kaldırma

X'ın, reklamverenleri X Reklamları platformundan kaldırırken belirli süreç ve ilkeleri uygular. Bu sürece "kaldırma" deriz ve sürecin, konuyla ilgili herkes için mümkün olduğu kadar şeffaf ve sorunsuz olması için çabalarız. Kaldırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

X Reklamları Politikası Güncelleme Günlüğü

Bu günlük, X Reklamları yoluyla yayınlanmasına izin verilen ve verilmeyen reklamlara ilişkin politika değişikliklerini yansıtır.

Başlamaya hazır mısınız?