Oacceptabla affärsseder

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Xs betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

X förbjuder marknadsföring av oacceptabla affärsseder i hela världen.

Detta är några exempel på oacceptabla affärsseder:

  • Potentiellt bedrägliga, vilseledande eller skadliga affärserbjudanden.
  • Vilseledande, falska eller obekräftade påståenden under marknadsföringen av en produkt eller tjänst.
  • Marknadsföring av vilseledande information eller utelämnande av nödvändig information om priser, betalningsvillkor eller kostnader som kunden kommer att ådra sig.
  • Marknadsföring av erbjudanden eller uppgörelser som inte är tillgängliga eller lätta att hitta på målsidan.
  • Användning av vilseledande text eller bilder som visar ”före och efter”.
  • Användning av innehåll som rimligen skulle kunna anses skämma ut kundens kropp.
  • Uppmuntran, förhärligande eller marknadsföring av ohälsosamma eller farliga ätbeteenden eller ätstörningar. 

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Olagliga produkter och tjänster

Svartabörsförsäljning av biljetter

Hälsovårdspolicy

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?