Olagliga produkter och tjänster

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Xs betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

X tillåter inte annonsering eller marknadsföring av produkter, tjänster eller aktiviteter som är olagliga i en viss jurisdiktion.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Den här policyn gäller X Ads i alla länder. Följande landsspecifika riktlinjer ger ytterligare exempel på annonser som är förbjudna på X Ads-plattformen.

Australien

 • Mjölkersättningsprodukter för spädbarn upp till 12 månader.

Brasilien

 • Barnmat, mjölkersättning och nappflaskor.

Chile

 • Produkter och tjänster inom snabbmatsområdet som är inriktade på minderåriga.

Ecuador

 • Barnmat, mjölkersättning och nappflaskor.

Egypten

 • Gris- och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Guatemala

 • Musikgenren Reggaeton.

Indien

 • Barnmat, mjölkersättning och nappflaskor.

Japan

Marknadsföring av juridiska tjänster i Japan kräver att detta inkluderas i annonsen:

 • Representantens namn
 • Kontaktinformation
 • Det advokatsamfund som advokaten tillhör och/eller advokatens licensnummer

Kuwait

 • Gris- och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Malaysia

 • Gris- och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Mexiko

 • Annonser med nationalsymboler, nationalsånger eller flaggor.

Nya Zeeland

 • Mjölkersättningsprodukter för spädbarn upp till 12 månader.

Pakistan

 • Gris- och fläskprodukter inklusive biprodukter.
 • Annonser med nationalsymboler, nationalsånger eller flaggor.

Filippinerna

Qatar

 • Annonser med Qatars flagga utan tillstånd.

Ryssland

 • Informationsprodukter utan lämpliga åldersgränser. Med informationsprodukt avses produkter avsedda att spridas via massmedier (t.ex. tv eller radio), trycksaker (t.ex. tidskrifter, dagstidningar), alla former av AV-produkter (t.ex. datorprogram), databaser samt information som sprids via underhållningsarrangemang och information som publiceras i informations- och telekomnätverk (inklusive internet).

Saudiarabien

 • Gris- och fläskprodukter inklusive biprodukter.
 • Energidrycker.

Serbien

 • Barnmat, mjölkersättning och nappflaskor.

Förenade Arabemiraten

 • Gris- och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Ukraina

 • Det är förbjudet att använda eller avbilda Ukrainas statsvapen, officiella flagga och/eller nationalsång i marknadsföring.

Vilka andra X-resurser är kopplade till den här policyn?

Policyn om oacceptabla affärsseder

Svartabörsförsäljning av biljetter

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på X. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?