Om fjerning av annonsører fra X Ads

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Retningslinjer for X Ads

Disse retningslinjene gjelder for Xs betalte annonseringsprodukter – det vil si posts, trender og kontoer.

Du finner mer informasjon om Xs retningslinjer for betalte annonseringsprodukter ved å klikke her

Hvis du ønsker informasjon om andre retningslinjer fra X, kan du klikke her.

 
 

I denne artikkelen finner du informasjon om prosessene og prinsippene X følger når annonsører skal fjernes fra X Ads-plattformen. Vi prøver å gjøre denne prosessen så enkel og oversiktlig som mulig for alle involverte parter.

Hvorfor annonsører fjernes fra X

Annonsører blir fjernet fra X når de bruker X Ads-plattformen på en måte som er i strid med retningslinjene våre. Vi oppfordrer annonsørene til å gjøre seg kjent med samtlige retningslinjer. Retningslinjene våre innbefatter retningslinjene for X Ads, som er tilgjengelige på twitter.com/adspolicy, Xs regler, som er tilgjengelige på twitter.com/rules, og Xs bruksvilkår, som er tilgjengelige på twitter.com/tos.

Hvordan annonsører fjernes fra X

Når en konto blir fjernet, stoppes alle de aktive X Ads-kampanjene til den aktuelle kontoen, og ingen flere X Ads-kampanjer vises. Når det lar seg gjøre, får annonsøren en e-postmelding fra X i forkant med informasjon om bruddet på retningslinjene og eventuelt informasjon om hvordan bruddet kan korrigeres. Ved mer alvorlige brudd på retningslinjene kan vi fjerne kontoen umiddelbart, uten forvarsel.

Hva som skjer når en konto fjernes

Når en konto er fjernet, er det ikke lenger mulig å promotere posts eller kontoen på X ved hjelp av Xs annonseringsprodukter.

Merk: At en konto er fjernet fra X Ads, innebærer ikke nødvendigvis at den er suspendert fra X. Fjerning av kontoer omfatter bare betalt annonsering. Kontoer som er fjernet, kan imidlertid også suspenderes fra resten av tjenesten hvis de bryter med Xs bruksvilkår eller regler.

Hva du kan gjøre hvis kontoen din blir fjernet

Hvis kontoen din blir fjernet, kan du ikke opprette nye annonseringskontoer. Hvis du har behov for å kontakte X etter at kontoen din er fjernet, må du henvende deg til X Ads-brukerstøtten via linken du ser når du prøver å gå inn på ads.twitter.com – ikke gjennom andre kanaler. Dermed er det enklere for oss å finne ut hvilken annonsekonto saken gjelder.

Relaterte ressurser

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør, og kontoen eller postene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en forespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.

I denne artikkelen om rapportering av X-annonser kan du lese mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser. Ved hjelp av skjemaet for rapportering av annonser kan du rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Vi undersøker rapporterte brudd og setter i verk nødvendige tiltak på grunnlag av retningslinjene for X AdsXs regler og bruksvilkår.

Hvis du er interessert i å annonsere på X og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.