Om avpollettering från X Ads

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Policyer för X Ads

Policyn avser Xs betalda annonseringsprodukter, det vill säga posts, trender och konton.

Här finns mer information om Xs betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Xs övriga policyer.

 
 

I den här artikeln beskrivs processerna och principerna som tillämpas när X tar bort annonsörer från X Ads-plattformen. Vi kallar den här processen ”avpollettering”, och målet är att den ska vara så tydlig och smidig som möjligt för alla inblandade.

Varför X avpolletterar annonsörer

X väljer att avpollettera annonsörer om de använder Xs Ads-plattformen på ett sätt som strider mot våra policyer. Vi rekommenderar att annonsörer sätter sig in i alla våra policyer. I våra policyer ingår Xs Ads policyer, som finns på twitter.com/adspolicy, Xs regler, som finns på twitter.com/rules, samt Xs användarvillkor, som finns på twitter.com/tos.

Hur X avpolletterar annonsörer

När X avpolletterar ett konto stoppar X alla aktiva X Ads-kampanjer och hindrar alla framtida X Ads-kampanjer från att visas. Innan dess kan X om möjligt skicka ett e-postmeddelande till annonsören med en beskrivning av överträdelsen, jämte eventuella åtgärder som kan vidtas för att rätta till den. Vid mer allvarliga överträdelser kan vi omgående avpollettera ett konto utan föregående meddelande.

Vad avpollettering innebär

Avpolletterade konton kan inte längre marknadsföra sina posts eller sitt konto på X med hjälp av X Ads-produkter.

Obs! Att blir avpolletterad från X Ads är inte detsamma som att få sitt X-konto avstängt. Det gäller bara betald annonsering. Men konton som har avpolletterats kan också bli avstängda från tjänsten helt om de bryter mot Xs användarvillkor eller Xs regler.

Vad du ska göra om ditt konto avpolletteras

Om ditt konto avpolletteras får du inte skapa nya annonseringskonton. Om du behöver kontakta X efter avpolletteringen kan du vända dig till Xs annonseringssupportteam via länken som visas när du försöker besöka ads.twitter.com och inte via våra andra kanaler. Då kan vi enkelt koppla samman din rapport med det aktuella annonskontot.

Relaterade resurser

Har du frågor om eller synpunkter på något på den här sidan?

Om du är annonsör och har ett konto eller posts som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga då in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende via Hjälp-knappen längst upp till höger i annonskontrollpanelen.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på X. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för X AdsXs regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på X och vill veta mer.